ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Tarnowie

Adres: ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów.

Faks: 14-632-74-40.

E-mail: oddzial.tarnow@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia – XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000392983.

Konto bankowe:
Kredyt Bank PBI SA, Filia nr 3 w Tarnowie,
numer 77 1500 1748 1217 4005 0082 0000.
 

Obszar działania

Bochnia: Sąd Rejonowy w Bochni,
Brzesko: Sąd Rejonowy w Brzesku,
Tarnów: Sąd Okręgowy w Tarnowie,

Sąd Rejonowy w Tarnowie,

Tuchów: Sąd Rejonowy w Tarnowie – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tuchowie,
Poza obszarem działania: Ministerstwo Sprawiedliwości.

Władze oddziału

Prezes Zarządu- Agnieszka Sadecka
sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie II Wydział Karny, ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, tel. 14 6887581;

Członek Zarządu – Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel
sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie II Wydział Karny, ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, tel. 14 6887577;

Członek Zarządu Oddziału – Marek Syrek,
sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie, I Wydział Cywilny, ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, tel. 14 6887575;

Członek Zarządu Oddziału  – Zbigniew Małysa
sędzia Sądu Rejonowego w Brzesku II Wydział Karny, ul. Kościuszki 20, 32-800 Brzesko, tel. 14 6646124;

Komisarz- Mariusz Musiał,
sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, tel. 14 6887563

kadencja władz upływa 4 grudnia 2026

Historia oddziału

Zespół założycielski w Tarnowie zawiązano we wrześniu 2008 r.

Oddział utworzony został uchwałą XII Wyborczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” z dnia 25 października 2008 r. jako trzydziesty szósty oddział w Polsce, jak dotychczas ostatni.
Od chwili założenia Oddział działa na wniosek członków złożony w trybie § 36 ust. 2 Statutu na obecnym obszarze, Obszar ten należał wcześniej do Oddziału w Krakowie.

Prezesami Oddziału w Tarnowie byli: Jakub Boryczko (XI 2008 – XI 2011), Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel (XI 2011 – XI 2014), Andrzej Skowron (do XI 2017), od 04 XII 2017 do chwili obecnej Prezes Zarządu- Agnieszka Sadecka.

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content