ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Tarnobrzegu

Adres: ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg.

Faks: 15-823-48-80 w. 199.

E-mail: oddzial.tarnobrzeg@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie – XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000015842.

Konto bankowe:
Bank Polska Kasa Opieki SA, I Oddział w Tarnobrzegu,
numer 74 1240 2744 1111 0000 4004 6279.
 

Obszar działania

Kolbuszowa: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej,
Mielec: Sąd Rejonowy w Mielcu,
Nisko: Sąd Rejonowy w Nisku,
Sandomierz: Sąd Rejonowy w Sandomierzu,
Stalowa Wola: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli,
Tarnobrzeg: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu,

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu.

Władze oddziału

Prezes:                                             Andrzej Ciach,

przewodniczący V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu,
ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 688 26 07, faks:15 688 27 12.

Wiceprezes:                                      Zygmunt Dudziński

sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Przewodniczący II Wydziału Karnego
Al. Józefa Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów, tel. 17 858 02 50

Wiceprezes-skarbnik:                       Tamara Flasza-Latosińska,

sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, II Wydział Karny,
ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 688 25 96, faks 15 688 27 12.

Wiceprezes:                                      Ewa Pokutycka,

sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, I Wydział Cywilny,
ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 688 26 08, faks 15 688 27 12.

Komisarz Oddziału:                           Janusz Wasieczko,

sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach,
ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, tel. 41 340 23 44

Kadencja władz Oddziału upływa 4 marca 2022 r.

Historia oddziału

Zespół założycielski w Tarnobrzegu zawiązano w marcu 2000 r.

Oddział utworzony został uchwałą IV Wyborczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” z dnia 25 listopada 2000 r. jako trzydziesty pierwszy oddział w Polsce.
W chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował obszar obecnych okręgów Sądów Okręgowych w Rzeszowie i w Tarnobrzegu, a także rejony Sądów Rejonowych w Janowie Lubelskim i Sandomierzu, przy czym Sądy Rejonowe w Janowie Lubelskim i w Sandomierzu zostały do Oddziału włączone na wniosek członków złożony w trybie § 36 ust. 2 Statutu, a pozostały obszar w trybie § 36 ust. 1 Statutu. Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim należał wcześniej do Oddziału w Lublinie, a pozostały obszar wcześniej nie był objęty działalnością Stowarzyszenia.
Od 18 lutego 2005 r. obszar Oddziału zmniejszył się o Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim, przeniesiony z okręgu tarnobrzeskiego do zamojskiego i tym samym do Oddziału w Lublinie, gdyż nie złożono wniosku o pozostawienie go w Oddziale w Tarnobrzegu.
Od 14 kwietnia 2007 r. od obszaru Oddziału odłączono rejon Sądu Rejonowego w Rzeszowie, gdzie utworzono Oddział w Rzeszowie, od 12 kwietnia 2008 r. do tego Oddziału przeniesiono rejon Sądu Rejonowego w Ropczycach, a od 25 października 2008 r. rejony Sądów Rejonowych w Dębicy, w Leżajsku, w Łańcucie i w Strzyżowie; wszystkich zmian dokonano na wniosek członków złożony w trybie § 36 ust. 2 Statutu. Od czasu tej ostatniej zmiany Oddział działa na obecnym obszarze.

Prezesem Oddziału w Tarnobrzegu jest od chwili jego powstania Andrzej Ciach (od XII 2000).

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content