ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Świdnicy

Adres: pl. Grunwaldzki 14, 58-100 Świdnica

Adres korespondencyjny: ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko

Faks: 74-865-13-01

E-mail: oddzial.swidnica@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej – IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000068321

Konto bankowe:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Oddział w Świdnicy,
numer 61 2030 0045 1110 0000 0087 6760
 
 

Obszar działania

Dzierżoniów: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie,
Kłodzko: Sąd Rejonowy w Kłodzku,
Nowa Ruda: Sąd Rejonowy w Kłodzku – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowej Rudzie,
Świdnica: Sąd Okręgowy w Świdnicy,

Sąd Rejonowy w Świdnicy,

Wałbrzych: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu,
Ząbkowice Śląskie: Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich.

Władze oddziału

Prezes:   Paweł Augustowski,

sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, III Wydział Karny
ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, tel. 74-843-03-84, faks 74-843-03-25

Wiceprezes:   Hanna Płonka,

sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, I Wydział Cywilny
ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, tel. 74-843-03-90, 74-842-03-05

Wiceprezes:   Renata Pawłów,

sędzia Sądu Rejonowego w Kłodzku, II Wydział Karny
ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzki, tel. 74-865-13-00

Komisarz Oddziału:         Aleksandra Rembiasz,

prezes Sądu Rejonowego w Kłodzku, II Wydział Karny
ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, tel. 74-865-13-80, faks 74-865-13-01

Historia oddziału

Zespół założycielski w Świdnicy zawiązano w listopadzie 1999 r.

Oddział utworzony został uchwałą III Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” z dnia 4 grudnia 1999 r. jako dwudziesty siódmy oddział w Polsce.
Od chwili utworzenia Oddział działa na wniosek członków złożony w trybie § 36 ust. 2 Statutu na obecnym obszarze. Obszar ten wcześniej należał do Oddziału we Wrocławiu.

Prezesami Oddziału w Świdnicy byli: Jarosław Kozak (XII 1999 – XII 2001), Halina Granek-Wojciechowska (XII 2001 – I 2005), Maria Kruźlak (I 2005 – III 2007), Renata Pawłów (od III 2007).

 

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content