ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Słupsku

Adres: ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk.

Faks: 59-846-92-61.

E-mail: oddzial.slupsk@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000622320.

 Konto bankowe:

BGŻ BNP PARIBAS SA Oddział w Słupsku 19 1600 1462 1833 2063 9000 0001

Liczba członków

Obszar działania

Bytów: Sąd Rejonowy w Bytowie,
Chojnice: Sąd Rejonowy w Chojnicach,
Człuchów: Sąd Rejonowy w Człuchowie,
Lębork: Sąd Rejonowy w Lęborku,
Miastko: Sąd Rejonowy w Miastku,
Słupsk: Sąd Okręgowy w Słupsku,

Sąd Rejonowy w Słupsku.

Władze oddziału

Prezes:                         Joanna Hetnarowicz-Sikora,

sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku, II Wydział Karny,

Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk

Wiceprezes:                   Jarosław Turczyn,

sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku, II Wydział Karny,

Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk

Wiceprezes:   Aleksandra Fons,

sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy,

Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk

Wiceprezes-skarbnik:    Joanna Kończyk,

sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku, I Wydział Cywilny,
ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk

Komisarz Oddziału:        Sylwia Piasecka,

sędzia Sądu Rejonowego w Człuchowie, I Wydział Cywilny
ul. Szczecińska 1, 77-300 Człuchów

Kadencja władz Oddziału mija 11 kwietnia 2024 r.

Historia oddziału

Zespół założycielski w Słupsku zawiązano w październiku 1999 r.

Oddział utworzony został uchwałą III Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” z dnia 4 grudnia 1999 r. jako dwudziesty piąty oddział w Polsce.
W chwili utworzenia Oddział obejmował na wniosek członków w trybie art. 36 ust. 2 Statutu ówczesny okręg Sądu Okręgowego w Słupsku (w porównaniu z obecnym należał do niego jeszcze Sąd Rejonowy w Sławnie, a nie należał Sąd Rejonowy w Chojnicach). Wcześniej niemal cały ten obszar należał do Oddziału w Gdańsku, za wyjątkiem rejonu Sądu Rejonowego w Sławnie, który należał do Oddziału w Szczecinie.
Od 9 czerwca 2002 r. Oddział zwiększył się o Sąd Rejonowy w Chojnicach, który przeniesiono z okręgu bydgoskiego i Oddziału w Bydgoszczy do słupskiego, a zmniejszył o Sąd Rejonowy w Sławnie, który przeniesiono z okręgu słupskiego do koszalińskiego i Oddziału w Szczecinie. W obu przypadkach nie zgłoszono wniosków o pozostawienie tych sądów w dotychczasowych Oddziałach.
W lutym 2003 r. niemal wszyscy członkowie Oddziału w Słupsku złożyli oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia i zawiadomili o tym Zarząd, składając równocześnie wniosek o rozwiązanie Oddziału. Od tego czasu Oddział w Słupsku faktycznie przestał działać. Mimo to w programie VII Wyborczego Zebrania Delegatów (odbywającego się w styczniu 2004 r.) nie umieszczono rozpoznania wniosku o rozwiązanie Oddziału. Oddział w Słupsku rozwiązano w trybie § 46 ust. 1 Statutu uchwałą VIII Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” z dnia 19 lutego 2005 r. Oddział w Słupsku wraz z Oddziałami w Nowym Sączu i Skierniewicach zostały rozwiązane jako drugi, trzeci i czwarty Oddział w historii „Iustitii”. Cały obszar zlikwidowanego Oddziału w trybie § 36 ust. 1 Statutu przyłączono do Oddziału w Gdańsku, któremu też przekazano majątek zlikwidowanego Oddziału.
W marcu 2009 r. zawiązał się zespół reaktywacyjny w Słupsku.
Oddział utworzony został ponownie uchwałą XIII Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” z dnia 23 maja 2009 r. Od chwili utworzenia Oddział obejmuje na wniosek członków w trybie art. 36 ust. 2 Statutu okręg Sądu Okręgowego w Słupsku. Obszar ten wcześniej należał do Oddziału w Gdańsku.

Prezesami Oddziału w Słupsku były: Jolanta Deniziuk (XII 1999 – I 2002) i obecnie Elżbieta Sawko (od VI 2009).

 

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content