ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Rzeszowie

Adres: ul. Kustronia 4, 35-302 Rzeszów.

Faks: 17-715-24-76.

E-mail: oddzial.rzeszow@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie – XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000293133.

Konto bankowe:
Kredyt Bank SA, Oddział w Rzeszowie,
numer 91 1500 1100 1211 0005 5405 0000.
 
 

Obszar działania

Dębica: Sąd Rejonowy w Dębicy,
Jasło: Sąd Rejonowy w Jaśle,
Leżajsk: Sąd Rejonowy w Leżajsku,
Łańcut: Sąd Rejonowy w Łańcucie,
Ropczyce: Sąd Rejonowy w Ropczycach,
Rzeszów: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie,

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie,

Sąd Okręgowy w Rzeszowie,

Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Strzyżów: Sąd Rejonowy w Strzyżowie,
Tyczyn: Sąd Rejonowy w Rzeszowie – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie.
Poza obszarem działania: Ministerstwo Sprawiedliwości.

Władze oddziału

Prezes:                          SSO Marcin Świerk

Wiceprezes:                   SSO Anna Romańska

Wiceprezes-skarbnik:   SSO Tomasz Mucha

Wiceprezes:                   SSR Katarzyna Baryła

Komisarz Oddziału:       SSR Lesław Zawada

Historia oddziału

Zespół założycielski w Rzeszowie zawiązano w marcu 2006 r.

Oddział utworzony został uchwałą X Wyborczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” z dnia 14 kwietnia 2007 r. jako trzydziesty czwarty oddział w Polsce.
Od chwili utworzenia Oddział działał na wniosek członków złożony w trybie § 36 ust. 2 Statutu na obszarze obejmującym rejon Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Obszar ten poprzednio należał do Oddziału w Tarnobrzegu.
Od 12 kwietnia 2008 r. do Oddziału przeniesiono rejon Sądu Rejonowego w Ropczycach z Oddziału w Tarnobrzegu, a od 25 października 2008 r. rejony Sądów Rejonowych w Dębicy, w Leżajsku, w Łańcucie i w Strzyżowie z Oddziału w Tarnobrzegu oraz rejon Sądu Rejonowego w Jaśle z Oddziału w Przemyślu. Wszystkie zmiany nastąpiły na wnioski członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu. Od czasu tej drugiej zmiany Oddział działa na obecnym obszarze.

Prezesami Oddziału w Rzeszowie byli: Paweł Janda (X 2007 – X 2010) i obecnie Lesław Zawada (od X 2010).

 

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content