ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Radomiu

Adres: ul. Piłsudskiego 10, 26-600 Radom

Faks: 48-368-02-53

E-mail: oddzial.radom@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy – XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000080546

Konto bankowe:
92 1500 1647 1216 4002 9672 0000
Santader Bank Polska

Obszar działania

Białobrzegi: Sąd Rejonowy w Grójcu – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach,
Grójec: Sąd Rejonowy w Grójcu,
Kozienice: Sąd Rejonowy w Kozienicach,
Lipsko: Sąd Rejonowy w Lipsku,
Pionki: Sąd Rejonowy w Zwoleniu – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pionkach,
Przysucha: Sąd Rejonowy w Przysusze,
Radom: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Radomiu,

Sąd Okręgowy w Radomiu,

Sąd Rejonowy w Radomiu,

Szydłowiec: Sąd Rejonowy w Szydłowcu,
Zwoleń: Sąd Rejonowy w Zwoleniu.

Władze oddziału

Prezes:   Jarosław Łuczaj,

sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Wiceprezes:  Anna Kierończyk,

sędzia w stanie spoczynku

Wiceprezes:   Grzegorz Wójtowicz,

sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, IV Wydział Cywilny Odwoławczy

Wiceprezes-skarbnik:   Marek Miłosz,

sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu

Wiceprezes:   Marek Gralec,

sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu,  IV Wydział Cywilny Odwoławczy

Kadencja Zarządu mija 28 sierpnia 2026 roku

Historia oddziału

Zespół założycielski w Radomiu zawiązano na przełomie października i listopada 1999 r.

Oddział utworzony został uchwałą III Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” z dnia 4 grudnia 1999 r. jako dwudziesty szósty oddział w Polsce. Od chwili utworzenia Oddział działa na wniosek członków złożony w trybie § 36 ust. 2 Statutu na obecnym obszarze. Obszar ten wcześniej należał do Oddziału w Warszawie.

Prezesami Oddziału w Radomiu byli: Lech Wiśniewski (I 2000 – V 2011), Joanna Kaczmarek-Kęsik (V 2011 – IV 2014), Jacek Łata (od IV 2014 do III 2017).

 

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content