ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Przemyślu

Adres: ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl

Faks: 16-621-22-57

E-mail: oddzial.przemysl@iustitia.pl

Oddział nie jest zarejestrowany.

Obszar działania

Brzozów: Sąd Rejonowy w Brzozowie,
Jarosław: Sąd Rejonowy w Jarosławiu,
Krosno: Sąd Okręgowy w Krośnie,

Sąd Rejonowy w Krośnie,

Lesko: Sąd Rejonowy w Lesku,
Lubaczów: Sąd Rejonowy w Lubaczowie,
Przemyśl: Sąd Okręgowy w Przemyślu,

Sąd Rejonowy w Przemyślu,

Przeworsk: Sąd Rejonowy w Przeworsku,
Sanok: Sąd Rejonowy w Sanoku,
Sieniawa: Sąd Rejonowy w Przeworsku – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sieniawie,
Ustrzyki Dolne: Sąd Rejonowy w Lesku – Zamiejscowe Wydziały Karny i Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Władze oddziału

Prezes: wakat(rezygnacja 5 czerwca 2023r.)

 

Wiceprezes:                                    Krzysztof Kamiński,

sędzia Sądu Okręgowego w Przemyślu, I Wydział Cywilny

Wiceprezes-skarbnik:                      Karolina Rokita,

sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu, V Wydział Gospodarczy

Komisarz  Oddziału:                          Piotr Wojtowicz,

sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie, II Wydział Karny

Kadencja władz Oddziału mija 25 czerwca 2025 r.

Historia oddziału

Pierwsi sędziowie z przemyskiego wstąpili do Stowarzyszenia na przełomie 1999 i 2000 r., a zespół założycielski w Krośnie zawiązano w październiku 2000 r.

Oddział w Krośnie utworzony został uchwałą IV Wyborczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” z dnia 25 listopada 2000 r. jako trzydziesty drugi oddział w Polsce. Od chwili utworzenia Oddział miał obejmować na wniosek członków złożony w trybie § 36 ust. 2 Statutu obecne okręgi Sądów Okręgowych w Krośnie i w Przemyślu. Obszar ten wcześniej nie był objęty działalnością Stowarzyszenia.
Po utworzeniu Oddziału jego członkowie nie odbyli zebrania, nie wybrano zarządu, a Zarząd Stowarzyszenia również nie zwołał zebrania członków Oddziału. Oddział nie podjął więc działalności. Zebranie takie zwołano dopiero w lipcu 2004 r. w Przemyślu i wówczas wybrano pierwsze władze Oddziału. 19 lutego 2005 r. na wniosek członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu przeniesiono siedzibę Oddziału do Przemyśla, bez zmiany jego obszaru działania.
Od 25 października 2008 r. od obszaru Oddziału odłączono rejon Sądu Rejonowego w Jaśle, przeniesiony na wniosek członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu do Oddziału w Rzeszowie. Od tego czasu Oddział działa na obecnym obszarze.
Prezesami Oddziału w Przemyślu byli Andrzej Sierpiński (VII 2004 – IX 2009) i Rafał Puchalski (od X 2009 – 2018).

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content