ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

Adres: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski

Faks: 44-649-41-71

E-mail: oddzial.piotrkow@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000272791

Konto bankowe:
Powszechna Kasa Oszczędności BP SA, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim,
numer 47 1020 3916 0000 0502 0022 0111

Obszar działania

Bełchatów: Sąd Rejonowy w Bełchatowie,
Opoczno: Sąd Rejonowy w Opocznie,
Piotrków Trybunalski: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim,

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim,

Radomsko: Sąd Rejonowy w Radomsku,
Tomaszów Mazowiecki: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim.
Poza obszarem działania: Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Władze oddziału

Prezes:   Iwona Szybka,

sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Narutowicza 64, 90-136 Łódź, tel. 42-685-06-05, faks 42-685-05-93

Wiceprezes:   Agnieszka Leżańska,

przewodnicząca V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.,
ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski

Wiceprezes:   Marcin Oleśko,

sędzia VII Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski

Wiceprezes:   Urszula Sipińska-Sęk,

sędzia V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.,
ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44-649-42-38, faks 44-649-64-35

Komisarz Oddziału:   Magdalena Marczyńska

sędzia V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.,
ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44-649-42-38, faks 44-649-64-35

Historia oddziału

Zespół założycielski w Piotrkowie Trybunalskim zawiązano w czerwcu 1995 r.

Oddział utworzony został (jako Oddział Terenowy) uchwałą Walnego Zebrania Członków SSO „Iustitia” z dnia 22 czerwca 1995 r. jako czwarty oddział w Polsce, a piąta samodzielna jednostka organizacyjna.
Od chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował województwo piotrkowskie według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r., tj. ówczesny okręg Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim (równy obecnemu okręgowi Sądu Okręgowego). Obszar ten wcześniej był objęty działalnością Stowarzyszenia jako całości, bez przynależności do oddziału.
Od 29 maja 1999 r. obszar Oddziału, określony na nowo na wniosek członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu, nie uległ zmianie.
Prezesami Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim byli: Jacek Gasiński (VIII 1995 – X 2001), Janusz Szkop (X 2001 – XI 2004), Elżbieta Poradowska (XI 2004 – XI 2007) i obecnie Iwona Szybka (od XI 2007).

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content