ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Ostrołęce

Adres: ul. Mazowiecka 3, 07-400 Ostrołęka.

Faks: 29-764-24-82.

E-mail: oddzial.ostroleka@iustitia.pl

Oddział nie jest zarejestrowany.

Konto bankowe:
Bank Przemysłowo-Handlowy SA, Oddział w Ostrołęce,
numer 25 1060 0076 0000 4014 0000 1251.

Obszar działania

Mapa oddziału

Ostrołęka: Sąd Okręgowy w Ostrołęce,

Sąd Rejonowy w Ostrołęce,

Ostrów Mazowiecka: Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej,
Przasnysz: Sąd Rejonowy w Przasnyszu,
Pułtusk: Sąd Rejonowy w Pułtusku,
Wyszków: Sąd Rejonowy w Wyszkowie.

Władze oddziału

Prezes:                                  Andrzej Piersa,

sędzia Sądu Rejonowego w Ostrołęce
ul. Mazowiecka 3, 07-400 Ostrołęka

Wiceprezes-skarbnik:         Rafał Chrzczonowski,

sędzia Sądu Rejonowego w Ostrołęce
ul. Mazowiecka 3, 07-400 Ostrołęka

Wiceprezes:                          Radosława Kasikowska 

sędzia Sądu Rejonowego w Ostrołęce
ul. Mazowiecka 3, 07-400 Ostrołęka

Komisarz Oddziału:                Piotr Filipkowski

sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie
ul. Kościuszki 50, 07-200 Wyszków

Historia oddziału

Zespół założycielski w Ostrołęce zawiązano w grudniu 1995 r.

Oddział utworzony został (jako Oddział Terenowy) uchwałą Walnego Zebrania Członków SSO „Iustitia” z dnia 7 grudnia 1995 r. jako ósmy oddział w Polsce, a dziewiąta samodzielna jednostka organizacyjna.
W chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował województwo ostrołęckie według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r., tj. ówczesny okręg Sądu Wojewódzkiego w Ostrołęce (w porównaniu z obecnym okręgiem Sądu Okręgowego był on mniejszy o rejon Sądu Rejonowego w Pułtusku). Obszar ten wcześniej był objęty działalnością Stowarzyszenia jako całości, bez przynależności do oddziału.
Od 29 maja 1999 r. obszar Oddziału, określony na nowo na wniosek członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu, nie uległ zmianie.
Od 25 listopada 2000 r., obszar Oddziału zwiększył się o rejon Sądu Rejonowego w Pułtusku, który został przeniesiony z okręgu warszawskiego do ostrołęckiego, gdyż nie złożono wniosku o pozostawienie tego Sądu w Oddziale w Ciechanowie. Od tego czasu Oddział działa na obecnym obszarze. Krótkotrwałe zniesienie, a następnie ponowne utworzenie (po trzech miesiącach) Sądu Okręgowego w Ostrołęce nie wpłynęło na działalność Oddziału.

Prezesami Oddziału w Ostrołęce byli: Marianna Grzyb (XII 1995 – X 2007) i obecnie Andrzej Piersa (od X 2007).

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content