ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Opolu

Adres: pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole

Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole

Faks: 77-541-54-10

E-mail: oddzial.opole@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu – VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000074864

Konto bankowe:
Powszechna Kasa Oszczędności BP SA, I Oddział w Opolu,
numer 04 1020 3668 0000 5802 0149 9805

Obszar działania

Mapa oddziału

Brzeg: Sąd Rejonowy w Brzegu,
Głubczyce: Sąd Rejonowy w Głubczycach,
Kędzierzyn-Koźle: Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu,
Kluczbork: Sąd Rejonowy w Kluczborku,
Nysa: Sąd Rejonowy w Nysie,
Olesno: Sąd Rejonowy w Oleśnie,
Opole: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu,

Sąd Okręgowy w Opolu,

Sąd Rejonowy w Opolu,

Prudnik: Sąd Rejonowy w Prudniku,
Strzelce Opolskie: Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich,
Poza obszarem działania: Naczelny Sąd Administracyjny.

Władze oddziału

Prezes: Remigiusz Drzewiecki,

Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny
Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, tel.77 44 83 500, faks 77-44- 83- 599

Wiceprezes: Katarzyna Kałwak,

Sąd Rejonowy w Oleśnie I Wydział Cywilny
ul. Sądowa nr 3, 46-300 Olesno, tel. 34 -359 -69 -56, faks 34 -359 -69 -26

Wiceprezes: Monika Ciemięga,

Sąd Rejonowy w Opolu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, tel. 77-541- 58-65, faks 77-541- 58-70

Wiceprezes-skarbnik: Tomasz Mikołajczyk,

Sąd Okręgowy w Opolu, VI Wydział Gospodarczy
pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole, tel. 77-541- 82-47

Wiceprezes: Dobrawa Michałowska,

Sąd Rejonowy w Nysie III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, tel.77 44 83 500, faks 77-44- 83- 599

Komisarz Oddziału: Lidia Sowińska-Ludewicz,

Sąd Okręgowy w Opolu,
pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole, tel. 77-541- 82-40, faks 77-541- 81-41

Kadencja władz Oddziału mija 26 lutego 2027 roku.

Historia oddziału

Zespół założycielski w Opolu zawiązano na przełomie lipca i sierpnia 1995 r.

Oddział utworzony został (jako Oddział Terenowy) uchwałą Walnego Zebrania Członków SSO „Iustitia” z dnia 7 grudnia 1995 r. jako szósty oddział w Polsce, a siódma samodzielna jednostka organizacyjna.
W chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował województwo opolskie według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r., tj. ówczesny okręg Sądu Wojewódzkiego w Opolu (w porównaniu z obecnym okręgiem Sądu Okręgowego był on mniejszy o Sąd Rejonowy w Oleśnie). Obszar ten wcześniej był objęty działalnością Stowarzyszenia jako całości, bez przynależności do oddziału.
Od 29 maja 1999 r. obszar Oddziału zwiększył się o Sąd Rejonowy w Oleśnie, nie należący wówczas do żadnego oddziału; zmiana nastąpiła z mocy § 36 ust. 1 Statutu. Od tego czasu Oddział działa na obecnym obszarze.

Prezesami Oddziału w Opolu byli: Andrzej Sieradzki (VI 1995 – III 2001), Jarosław Benedyk (III 2001 – I 2010), Anna Korwin-Piotrowska (II 2010 – X 2011), Piotr Sobków (od II 2012 do II 2018) i obecnie Katarzyna Kałwak (od II 2018).

 

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content