ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Olsztynie

Adres: ul. Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn

Faks:

E-mail: oddzial.olsztyn@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Olsztynie – VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000064528

Konto bankowe:
Bank Millenium SA, Oddział w Olsztynie,
numer26 1160 2202 0000 0001 0484 7054

Obszar działania

 

Mapa oddziału

Bartoszyce: Sąd Rejonowy w Bartoszycach,
Biskupiec:

Giżycko

Sąd Rejonowy w Biskupcu,

Sąd Rejonowy w Giżycku

Kętrzyn: Sąd Rejonowy w Kętrzynie,
Lidzbark Warmiński: Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim,
Mrągowo: Sąd Rejonowy w Mrągowie,
Nidzica: Sąd Rejonowy w Nidzicy,
Olsztyn: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie,

Sąd Okręgowy w Olsztynie,

Sąd Rejonowy w Olsztynie,

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie,

Szczytno: Sąd Rejonowy w Szczytnie.
Ostróda Sąd Rejonowy w Ostródzie
Morąg Sąd Rejonowy w Ostródzie – Zamiejscowe Wydziały Karny i Ksiąg Wieczystych w Morągu,

Władze oddziału

 

Prezes:    Beata Faralisz,

sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, II Wydział Karny,

Wiceprezes:   Maja Jabłońska,

sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wiceprezes:   Iwona Litwińska-Palacz,

sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, II Wydział Karny,

Wiceprezes-Skarbnik:   Ewa Kurasz,

sędzia Sądu Rejonowego w Bartoszycach, I Wydział Cywilny

Komisarz Oddziału:   Jowita Sikorska,

sędzia Sądu Rejonowego w Szczytnie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich,

Kadencja władz Oddziału mija 28 maja 2024 roku.

Historia oddziału

Zespół założycielski w Olsztynie zawiązano w okresie od maja do października 1995 r.

Oddział utworzony został uchwałą Walnego Zebrania Członków SSP „Iustitia” z dnia 30 listopada 1996 r. jako jedenasty oddział w Polsce. W chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował województwo olsztyńskie według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r., tj. ówczesny okręg Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie (w porównaniu z obecnym okręgiem Sądu Okręgowego nie należały do niego Sądy Rejonowe w Ełku, w Giżycku, w Olecku i w Piszu, a należały Sądy Rejonowe w Iławie i w Ostródzie). Obszar ten wcześniej był objęty działalnością Stowarzyszenia jako całości, bez przynależności do oddziału.

Od 29 maja 1999 r. obszar Oddziału zwiększył się o rejony Sądów Rejonowych w Działdowie, przeniesiony z Oddziału w Ciechanowie i w Nowym Mieście Lubawskim, przeniesiony z Oddziału w Toruniu; zmiany nastąpiły z mocy § 36 ust. 1 Statutu.

Od 9 czerwca 2002 r. obszar Oddziału zmniejszył się o rejony Sądów Rejonowych w Działdowie, w Iławie, w Nowym Mieście Lubawskim i w Ostródzie, które przeniesiono wówczas z okręgu olsztyńskiego do elbląskiego i tym samym do Oddziału w Elblągu, gdyż nie złożono wniosku o pozostawienie tych Sądów w Oddziale w Olsztynie. Jednocześnie zwiększył się o rejon Sądu Rejonowego w Ełku (obejmujący także rejon nieistniejącego jeszcze wówczas Sądu Rejonowego w Olecku), który został przeniesiony z okręgu suwalskiego do olsztyńskiego; tu z kolei nie złożono wniosku o pozostawienie tego Sądu w Oddziale w Suwałkach.

Od 18 lutego 2005 r. obszar Oddziału zmniejszył się o Sąd Rejonowy w Olecku (wyodrębniony z Sądu Rejonowego w Ełku), a od 14 kwietnia 2007 r. o Sąd Rejonowy w Ełku; obydwa przeniesiono na wnioski członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu do Oddziału w Suwałkach.

Uchwałą XXV Zwyczajnego Zebrania Delegatów z 28 marca 2020 roku do Oddziału w Olsztynie został dołączony, na wniosek członków, obszar Sądu Rejonowego w Giżycku. Od czasu tej ostatniej zmiany Oddział działa na obecnym obszarze.

Prezesem Zarządu Oddziału od czasu jego utworzenia w grudnia 1996 roku do 27 maja 2021 roku był Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Maciej Wasilewski (najdłużej w historii stowarzyszenia). Od 27 maja 2021 roku funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie – Beata Faralisz.

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content