ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Nowym Sączu

Adres: ul. Strzelecka 1a, 33-300 Nowy Sącz.

Adres korespondencyjny: ul. Marka 19, 34-600 Limanowa.

Faks: 18-330-05-02.

E-mail: oddzial.nowysacz@iustitia.pl

Oddział nie jest zarejestrowany.

Konta bankowego nie ma.

 

Obszar działania

Mapa oddziału

Gorlice: Sąd Rejonowy w Gorlicach,
Limanowa: Sąd Rejonowy w Limanowej,
Mszana Dolna: Sąd Rejonowy w Limanowej – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej,
Muszyna: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu – zamiejscowe wydziały cywilny, karny, rodzinny i ksiąg wieczystych w Muszynie,
Nowy Targ: Sąd Rejonowy w Nowym Targu,
Nowy Sącz: Sąd Okręgowy w Nowym Sączu,

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu,

Zakopane: Sąd Rejonowy w Zakopanem.

Władze oddziału

Prezes:                            Piotr Borkowski,

prezes Sądu Rejonowego w Limanowej, I Wydział Cywilny,
ul. Marka 19, 34-600 Limanowa, tel. 18-330-05-01, faks 330-05-11.

Wiceprezes:                    Dominik Skoczeń,

sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy,
ul. Strzelecka 1a, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18-449-64-19, faks 18-449-64-18.

Komisarz Oddziału:           Bogdan Kijak,

sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, II Wydział Karny,
ul. Pijarska 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18-443-58-79 w. 115, faks 18-443-81-14.

Historia oddziału

Zespół założycielski w Nowym Sączu zawiązano w styczniu 2000 r.

Oddział utworzony został uchwałą IV Wyborczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” z dnia 25 listopada 2000 r. jako trzydziesty oddział w Polsce.
W chwili utworzenia Oddział obejmował na wniosek członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu Sąd Okręgowy w Nowym Sączu oraz Sądy Rejonowe w Gorlicach i w Nowym Sączu. Obszar ten wcześniej należał do Oddziału w Krakowie.
Od roku 2003 liczebność Oddziału spadła poniżej wymaganych Statutem liczby 10 członków.
Oddział w Nowym Sączu rozwiązano w trybie § 46 ust. 2 Statutu uchwałą VIII Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” z dnia 19 lutego 2005 r. Oddział w Nowym Sączu wraz z Oddziałami w Słupsku i Skierniewicach zostały rozwiązane jako drugi, trzeci i czwarty Oddział w historii „Iustitii”. Cały obszar zlikwidowanego Oddziału w trybie § 36 ust. 1 Statutu przyłączono do Oddziału w Krakowie, któremu też przekazano majątek zlikwidowanego Oddziału.
W lutym 2009 r. zawiązał się zespół reaktywacyjny w Nowym Sączu.
Oddział utworzony został ponownie uchwałą XIII Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” z dnia 23 maja 2009 r. Od chwili ponownego utworzenia Oddział obejmuje na wniosek członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu okręg Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Obszar ten wcześniej należał do Oddziału w Krakowie.

Prezesem Oddziału w Nowym Sączu byli: Bogdan Kijak (XI 2000 – III 2003), Dominik Skoczeń (od VI 2009 do VII 2012) i po przerwie obecnie Piotr Borkowski (od IV 2014).

 

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content