ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Łodzi

Adres:pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź.

Faks: 42-677-87-31.

E-mail: oddzial.lodz@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000046011.

Konto bankowe:

Bank Polska Kasa Opieki SA, VI Oddział w Łodzi,

numer 74 1240 3031 1111 0000 3426 7655.

 

Zobacz liczbę członków

Strona internetowa Oddziału: iustitia-lodz.pl

Obszar działania

Mapa oddziału

Brzeziny: Sąd Rejonowy w Brzezinach,
Kutno: Sąd Rejonowy w Kutnie,
Łask: Sąd Rejonowy w Łasku,
Łęczyca: Sąd Rejonowy w Łęczycy,
Łowicz: Sąd Rejonowy w Łowiczu,
Łódź: Sąd Apelacyjny w Łodzi,

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi,

Sąd Okręgowy w Łodzi,

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia,

Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa,

Pabianice: Sąd Rejonowy w Pabianicach,
Pajęczno: Sąd Rejonowy w Wieluniu – Zamiejscowe Wydziały Cywilny, Karny i Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie,
Poddębice: Sąd Rejonowy w Łasku – Zamiejscowe Wydziały Karny i Ksiąg Wieczystych w Poddębicach,
Rawa Mazowiecka: Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej,
Sieradz: Sąd Okręgowy w Sieradzu,

Sąd Rejonowy w Sieradzu,

Skierniewice: Sąd Rejonowy w Skierniewicach,
Wieluń: Sąd Rejonowy w Wieluniu,
Zduńska Wola: Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli,
Zgierz: Sąd Rejonowy w Zgierzu.
Poza obszarem działania: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

Sąd Rejonowy w Żyrardowie.

Władze oddziału

Prezes:   Katarzyna Wesołowska – Zbudniewek,

sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, I Wydział Cywilny,
ul. Narutowicza 64, 90-136 Łódź, tel. 42-685-06-17, faks 42-685-05-92

Członek Zarządu:   Joanna  Dębowska,

sędzia Sądu Rejonowego w Zgierzu, II Wydział Karny
ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, tel 42-715-75-00

Członek Zarządu:  Małgorzata Stanek,

sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, I Wydział Cywilny,
ul. Narutowicza 64, 90-136 Łódź, tel.  42 68-50-627, faks 42 20-91-172

Członek Zarządu:   Izabela Wawrzynkiewicz,

sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi,III Wydział Cywilny Odwoławczy,
pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, tel. 42-685-04-53 fax 42-685-04-51

Członek Zarządu:   Ryszard Lebioda,

sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, XI Wydział Wizytacyjny,
pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, tel. 42 67-78-912, faks 42 212-60-79

Członek Zarządu:  Bartosz Kasielski,

sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia, I Wydział Cywilny,
al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, tel. 42 20-12-551, fax 42 28-84-450

Komisarz Oddziału:   Tomasz Krawczyk,

sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, IV Wydział Karny,
pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, tel. 42 67-78-900, faks 42 212-60-89

Kadencja władz Oddziału mija 11 maja 2024 roku.

Historia oddziału

Zespół założycielski w Łodzi zawiązano w lutym 1993 r.

Oddział utworzony został (jako Oddział Terenowy) uchwałą Walnego Zebrania Członków SSO „Iustitia” z dnia 18 kwietnia 1993 r. jako drugi oddział w Polsce, a trzecia samodzielna jednostka organizacyjna.
W chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował województwo miejskie łódzkie według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r., tj. ówczesny okręg Sądu Wojewódzkiego w Łodzi (obejmował on tylko rejony Sądu Rejonowego w Łodzi, podzielonego obecnie na Sądy Rejonowe Łódź Śródmieście i Łódź Widzew oraz Sądy Rejonowe w Pabianicach i w Zgierzu). Obszar ten wcześniej był objęty działalnością Stowarzyszenia jako całości, bez przynależności do oddziału.
Od 29 maja 1999 r. obszar Oddziału zwiększył się o obecny okręg Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz rejon Sądu Rejonowego w Łasku, nie należące przedtem do żadnego oddziału, a także o rejony Sądów Rejonowych w Kutnie i w Łęczycy przeniesione z Oddziału w Płocku. Zmiana nastąpiła z mocy § 36 ust. 1 Statutu.
Od 18 lutego 2005 r. wskutek rozwiązania Oddziału w Skierniewicach obszar Oddziału zwiększył się o rejony Sądów Rejonowych w Brzezinach, w Łowiczu, w Rawie Mazowieckiej i w Skierniewicach. Zmiana nastąpiła w trybie § 36 ust. 1 Statutu. Od tego czasu Oddział działa na obecnym obszarze.
Od chwili założenia w kwietniu 1993 r. do czerwca 1996 r. Oddział w Łodzi był największym Oddziałem w Polsce.
Na terenie Oddziału odbyło się XVII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” (23-25 marca 2012 r. w Strykowie).

Prezesami Oddziału w Łodzi byli: Jacek Chlebny (IV 1993 – XII 1997), Irena Kamińska (XII 1997 – XI 2000), Barbara Rymaszewska (XI 2000 – IV 2009) i obecnie Wiesława Kuberska (od IV 2009).

 

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content