ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Krakowie

Adres: ul.Bohaterów Wietnamu 5/23 31-447 Kraków
.

E-mail: oddzial.krakow@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany pod numerem  KRS: 0000638307

Konto bankowe:
ING Bank Śląski SA w Katowicach, numer 79 1050 1445 1000 0090 3105 9075.

 

Obszar działania

Mapa oddziału

Chrzanów: Sąd Rejonowy w Chrzanowie,
Czernichów: Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czernichowie,
Dąbrowa Tarnowska: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej,
Dobczyce: Sąd Rejonowy w Myślenicach – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach,
Kęty: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kętach,
Kraków: Sąd Apelacyjny w Krakowie,

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie,

Sąd Okręgowy w Krakowie,

Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy,

Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty,

Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza,

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,

Krzeszowice: Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach,
Miechów: Sąd Rejonowy w Miechowie,
Myślenice: Sąd Rejonowy w Myślenicach,
Niepołomice: Sąd Rejonowy w Wieliczce – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach,
Olkusz: Sąd Rejonowy w Olkuszu,
Oświęcim: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu,
Proszowice: Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Proszowicach,
Skała: Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skale,
Skawina: Sąd Rejonowy w Wieliczce – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie,
Słomniki: Sąd Rejonowy w  Miechowie – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach,
Sucha Beskidzka: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej,
Wadowice: Sąd Rejonowy w Wadowicach,
Wieliczka: Sąd Rejonowy w Wieliczce,
Poza obszarem działania: Ministerstwo Sprawiedliwości.

Władze oddziału

Prezes zarzadu: Katarzyna Gajda – Roszczynialska

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny 31 – 547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, Tel. 12619 53 25 katarzyna.gajda-roszczynialska@krakow-krowodrza.sr.gov.pl

Wiceprezes zarządu ds. szkoleń i edukacji: Łukasz Sajdak

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, II Wydział Karny,
31 – 547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 tel. 12 3492032
lukasz.sajdak@krakow-sr.sr.gov.pl

Wiceprezes: zarządu ds. komunikacji i mediów: Przemysław Strzelecki

Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny
31 – 547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 tel. 12619 53 25

przemyslaw.strzelecki@krakow-krowodrza.sr.gov.pl

Wiceprezes zarządu – skarbnik/sekretarz: Roman Wilk

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny
31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 Tel. 126196557
roman.wilk@krakow-podgorze.sr.gov.pl

Wiceprezes zarządu ds. międzynarodowych: Bogdan Jędrys

Sąd Okręgowy w Krakowie, VI Wydział Karny
31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 Tel. 123471215
Bogdan.Jedrys@krakow.so.gov.pl

Wiceprezes zarządu ds. organizacyjnych: Aleksander Przysiezniak

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich
31-547 Krakòw, ul. Przy Rondzie 7 Tel. 12 619 54 92
aleksander.przysiezniak@krakow-podgorze.sr.gov.pl

 

Komisarz Oddziału: Grzegorz Dyrga

Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy
31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 Tel. 12 619 55 59
gdyrga@interia.pl

Kadencja władz Oddziału mija 19 grudnia 2026roku

Historia oddziału

Zespół założycielski w Krakowie zawiązano na przełomie kwietnia i maja 1995 r.

Oddział utworzony został (jako Oddział Terenowy) uchwałą Walnego Zebrania Członków SSO „Iustitia” z dnia 22 czerwca 1995 r. jako trzeci oddział w Polsce, a czwarta samodzielna jednostka organizacyjna.
W chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował województwo miejskie krakowskie według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r., tj. ówczesny okręg Sądu Wojewódzkiego w Krakowie (w porównaniu z obecnym okręgiem Sądu Okręgowego był on mniejszy i obejmował tylko cztery krakowskie sądy rejonowe, w tym rejon nie istniejącego jeszcze Sądu Rejonowego w Wieliczce, a także rejon Sądu Rejonowego w Myślenicach). Obszar ten wcześniej był objęty działalnością Stowarzyszenia jako całości, bez przynależności do oddziału.
Od 29 maja 1999 r. obszar Oddziału zwiększył się o obecne okręgi Sądów Okręgowych w Nowym Sączu i w Tarnowie oraz o rejony Sądów Rejonowych w Miechowie, w Oświęcimiu i w Wadowicach, nie należące przedtem do żadnego oddziału, a także o rejony Sądów Rejonowych w Chrzanowie i w Olkuszu przeniesione z Oddziału w Katowicach. Zmiana nastąpiła z mocy § 36 ust. 1 Statutu.
Od 25 listopada 2000 r. od obszaru Oddziału odłączono na podstawie § 36 ust. 2 Statutu rejony Sądów Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu, gdzie utworzono Oddział w Nowym Sączu. Od 19 lutego 2005 r., po rozwiązaniu Oddziału w Nowym Sączu, teren ten powrócił do Oddziału w Krakowie.
Od 25 października 2008 r. od obszaru Oddziału odłączono na podstawie § 36 ust. 2 Statutu rejony Sądów Rejonowych w Bochni, w Brzesku i w Tarnowie, gdzie utworzono Oddział w Tarnowie.
Od 23 maja 2009 r. od obszaru Oddziału odłączono na podstawie § 36 ust. 2 Statutu okręg Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, gdzie ponownie utworzono Oddział w Nowym Sączu. Od tego czasu Oddział działa na obecnym obszarze.

Prezesami Oddziału w Krakowie byli: Bogusław Wolas (VI 1995 – IV 2001), Waldemar Żurek (IV 2001 – IV 2004), Zygmunt Drożdżejko (IV 2004 – VI 2009), Iwona Bujak (IX 2009 – X 2012), Henryk Walczewski (III 2013-2016), a obecnie jest nim Grzegorz Dyrga (od V 2016).

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content