ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Kielcach

Adres: ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce

Faks: 41-344-59-15

E-mail: oddzial.kielce@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Kielcach – X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000015652

Konto bankowe:
Alior Bank SA, Oddział w Kielcach,

numer 45 2490 0005 0000 4500 5556 6988

Zobacz liczbę członków

Obszar działania

Mapa oddziału

Busko-Zdrój: Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju,
Jędrzejów: Sąd Rejonowy w Jędrzejowie,
Kazimierza Wielka: Sąd Rejonowy w Kazimierzy Wielkiej (zlikwidowany),
Kielce: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach,

Sąd Okręgowy w Kielcach,

Sąd Rejonowy w Kielcach,

Końskie: Sąd Rejonowy w Końskich,
Opatów: Sąd Rejonowy w Opatowie,
Ostrowiec Świętokrzyski: Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Pińczów: Sąd Rejonowy w Pińczowie,
Skarżysko-Kamienna: Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej,
Starachowice: Sąd Rejonowy w Starachowicach,
Staszów: Sąd Rejonowy w Staszowie,
Włoszczowa: Sąd Rejonowy we Włoszczowie.

Władze oddziału

Prezes:   Marek Stempniak,

sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, IX Wydział Karny,
ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce, tel. 41-344-23-78, faks 41-344-59-15.

Wiceprezes ds. kadrowych:   Tomasz Durlej,

sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydziału Gospodarczego                                                                                                   ul. Wróblewskiego 4 25-372 Kielce,  tel. 41-340-24-39

Wiceprezes-skarbnik:   Małgorzata Winiarska

sędzia Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, I Wydział Cywilny
ul. Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 252 03 60

 

Wiceprezes :   Grzegorz Fura,

Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 252 03 67.

Komisarz Oddziału:   Robert Opas,

Z-ca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kielcach
ul. Warszawska 44, 25-400 Kielce, tel. 41 349 56 70.

Kadencja władz Oddziału mija 4 marca 2023 roku.

Historia oddziału

Zespół założycielski w Kielcach zawiązano w grudniu 2000 r.

Oddział utworzony został uchwałą IV Wyborczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” z dnia 25 listopada 2000 r. jako dwudziesty ósmy oddział w Polsce.
Od chwili utworzenia Oddział działa na obecnym obszarze, określonym w trybie § 36 ust. 1 Statutu. Obszar ten wcześniej nie był objęty działalnością Stowarzyszenia.
Na terenie Oddziału w Kielcach odbyło się XIX Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” (9-11 maja 2014 r. w Kielcach).

Prezesami Oddziału w Kielcach byli: Bogusław Sędkowski (XII 2000 – XI 2001), Rafał Tazbir (XI 2001 – I 2008) i obecnie Marek Stempniak (od I 2008).

 

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content