ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Katowicach

Adres: ul. św. Andrzeja 16/18, 40-957 Katowice

Adres korespondencyjny: Wiceprezes Zarządu – Michał Kwiatkowski, ul. Warszawska 45/p.221, 40-016 Katowice

E-mail: oddzial.katowice@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach – VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000067149

NIP 643-16-02-971

REGON 276665079

Konto bankowe:
Powszechna Kasa Oszczędności BP SA, I Oddział w Katowicach,
numer 86 1020 2313 0000 3202 0019 4282

 

Zobacz liczbę członków (Najliczniejszy Oddział w Polsce)

Strona internetowa Oddziału: iustitia.pl/katowice

Obszar działania

Mapa oddziału

Będzin: Sąd Rejonowy w Będzinie,
Bytom: Sąd Rejonowy w Bytomiu,
Chorzów: Sąd Rejonowy w Chorzowie,
Częstochowa: Sąd Okręgowy w Częstochowie,

Sąd Rejonowy w Częstochowie,

Dąbrowa Górnicza: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej,
Gliwice: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach,

Sąd Okręgowy w Gliwicach,

Sąd Rejonowy w Gliwicach,

Jastrzębie-Zdrój: Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju,
Jaworzno: Sąd Rejonowy w Jaworznie,
Katowice: Sąd Apelacyjny w Katowicach,

Sąd Okręgowy w Katowicach,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód,

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód,

Kłobuck: Sąd Rejonowy w Częstochowie – Zamiejscowe Wydziały Karny i Ksiąg Wieczystych w Kłobucku,
Lubliniec: Sąd Rejonowy w Lublińcu,
Mikołów: Sąd Rejonowy w Mikołowie,
Mysłowice: Sąd Rejonowy w Mysłowicach,
Myszków: Sąd Rejonowy w Myszkowie,
Piekary Śląskie: Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach – Zamiejscowy Wydział Karny w Piekarach Śląskich,
Pszczyna: Sąd Rejonowy w Pszczynie,
Racibórz: Sąd Rejonowy w Raciborzu,
Ruda Śląska: Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej,
Rybnik: Sąd Okręgowy w Gliwicach – Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku,

Sąd Rejonowy w Rybniku,

Siemianowice Śląskie: Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich,
Sosnowiec: Sąd Rejonowy w Sosnowcu,
Tarnowskie Góry: Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,
Tychy: Sąd Rejonowy w Tychach,
Wodzisław Śląski: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim,
Zabrze: Sąd Rejonowy w Zabrzu,
Zawiercie: Sąd Rejonowy w Zawierciu,
Żory: Sąd Rejonowy w Żorach.
Bielsko-Biała: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Cieszyn: Sąd Rejonowy w Cieszynie
Żywiec: Sąd Rejonowy w Żywcu

Władze oddziału

Prezes:                           Krystian Markiewicz,

sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, IV Wydział Cywilny ,
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice

Wiceprezes:                   Jarosław Klon,

sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń
ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice (oddzial.katowice@iustitia.pl)

Wiceprezes:                   Michał Kwiatkowski,

sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, Wydział I Cywilny
ul. Warszawska 45, 40-010 Katowice (oddzial.katowice@iustitia.pl)

Wiceprezes:                     Marzena Gregorczyk,

sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, IX Wydział Karny,
ul. Bogusławskiego 24, Bielsko-Biała (oddzial.katowice@iustitia.pl)

Wiceprezes:                     Adam Synakiewicz

sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, VII Wydział Karny Odwoławczy,
ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa (oddzial.katowice@iustitia.pl)

Wiceprezes:                     Adam Mainka-Pawłowski

sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, Wydział II Karny
ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemanowice Śląskie (oddzial.katowice@iustitia.pl)

Komisarz Oddziału:       Sabina Czajkowska

sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Kaliska 7, 41-200 Sosnowiec (oddzial.katowice@iustitia.pl)

 

Kadencja władz Oddziału mija 10 marca 2025 r.

Historia oddziału

Oddział Śląski Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” w Katowicach jest prężnie działającym,najliczniejszym oddziałem, największego polskiego stowarzyszenia sędziów. Należy do niego blisko 450 sędziów sądów okręgowych, rejonowych i apelacyjnego z okręgu apelacji katowickiej a także z sądu administracyjnego w Gliwicach. Od początku swojej działalności Oddział Śląski SSP Iustitia organizuje szkolenia dla sędziów z terenu naszego oddziału i nie tylko. Akcje te mają charakter zarówno konferencji naukowych, jak i szkoleń wyjazdowych, warsztatów oraz prelekcji w gronie sędziów i specjalistów z danej dziedziny. Nie sposób wymienić wszystkich organizowanych w ciągu 20 lat inicjatyw tego typu. Dla przykładu jednak można wskazać na bardzo szeroki przekrój tematyczny szkoleń, poczynając od konferencji zorganizowanej w 2001 r. pt. „Etyka zawodu Sędziego”, poprzez cykliczne spotkania sędziów w ramach Klubu Iustitii, warsztaty psychologiczne, szkolenia komputerowe, edukację ekonomiczną sędziów, szkolenia z zakresu: pierwszej pomocy i ratownictwa, komunikacji językowej sądu ze stronami procesu i psychologicznymi aspektami z tym związanymi, czy szkolenia na temat: „roli sądów i sędziów w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego”, poprawy wizerunku sędziego, tworzenia optymalnej atmosfery w czasie wykonywania czynności procesowych i pozaprocesowych, kończąc na rozwijających wiedzę prawną szkoleniach i konferencjach jak np. konferencja naukowa z 2016 r. „Podmioty w postępowaniu cywilnym”, szkolenie „Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód”, konferencja „Iudex suspectus w teorii i w praktyce”, szkolenie „Metody ustalania spadkobierców i uczestników postępowania nieprocesowego” oraz „Wprowadzenie instytucji zapisu windykacyjnego”, przeznaczone dla sędziów i notariuszy.

Wielkim sukcesem ostatnich lat naszego oddziału jest opracowany, wdrożony i prowadzony – przy wydatnej pomocy sędziów niezrzeszonych – program edukacyjny dla młodzieży. Od 2011 r. w ramach realizacji programu sędziowie (głównie członkowie Stowarzyszenia) odbyli szereg spotkań z młodzieżą w wybranych szkołach – przedstawiając im podstawowe zagadnienia z zakresu prawa. Program ten jest realizowany w  wybranych szkołach województwa śląskiego. W dniu 21 września 2015 r. Zarząd zawarł w imieniu Oddziału z Kuratorium Oświaty w Katowicach umowę o współpracy, której przedmiotem jest współpraca i rozwój kontaktów w zakresie działań dydaktycznych w dziedzinie prawa. W zakresie promocji wiedzy prawnej w społeczeństwie i poprawy wizerunku sędziów i sądów członkowie zarządu Oddziału Śląskiego podjęli współpracę m.in. z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Oddziałem Śląskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. Owocem tej aktywnej współpracy stała się książka „apteczka prawna, czyli Lex bez łez” – publikacja przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszy nakład (2000 sztuk) wydany został w sierpniu 2014 r. Program Edukacyjny prowadzony przez Oddział Śląski z czasem został przejęty i twórczo modyfikowany przez inne oddziały SSP IUSTITIA, w tym O. Warszawski, Wrocławski i Wielkopolski. W 2015 r. opracowano nowe (zaktualizowane i uzupełnione) wydanie „apteczki” – została ona wydana przez DW PWN i jest dostępna w sprzedaży rynkowej. Obecnie trwają przygotowania do kolejnego wydania. Do programu przystępują kolejne podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Efektem tych działań jest nieodpłatne przekazanie ponad 10 tys. egzemplarzy „apteczek” młodzieży uczestniczącej w zajęciach edukacyjnych w całej Polsce. Śląski Oddział Iustitii przekazał także 10 „apteczek” na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach realizacji umowy o współpracy pomiędzy Oddziałem Śląskim a Uniwersytetem Śląskim w zakresie edukacji i promocji przeprowadzane są ze studentami Wydziałem Prawa i Administracji zajęcia praktyczne – symulacje rozpraw w postępowaniu cywilnym.

Oddział Śląski koordynował przebieg wszystkich akcji przeprowadzanych w sądach na terenie właściwości Oddziału (w tym protestacyjnych zgodnie z Uchwałą Stowarzyszenia z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie akcji protestacyjnej sędziów), przygotowywał i udostępniał osobom zgłaszającym chęć uczestnictwa w akcjach formularze oświadczeń itp. (tzw. czerwone kartki, wzory oświadczeń o odmowie uczestnictwa w komisjach wyborczych, pozwy ws. zamrożenia wynagrodzeń, ankiety). Uczestniczyliśmy ponadto w zbieraniu podpisów pod Listem Otwartym Sędziów do władz RP, przekazując je następnie Zarządowi Stowarzyszenia, uczestniczyliśmy w akcji zbierania podpisów pod listem otwartym do Prezydenta RP z apelem o skorzystanie z prawa weta wobec ustawy z dnia 19(20) lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2544, 2680). Zarząd Oddziału Śląskiego odbywał spotkania z władzami Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz Sądów Okręgowych w Gliwicach i Katowicach, a także z członkami Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. 

Członkowie Zarządu Oddziału oraz członkowie Oddziału aktywnie uczestniczą w działaniach Stowarzyszenia podejmowanych na szczeblu ogólnopolskim. Prezesem naszego oddziału jest SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz – z Katedry Postępowania Cywilnego WPIA UŚ, który obecnie jest Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” i redaktorem naczelnym Kwartalnika Iustitia. Członkowie oddziału Śląskiego biorą aktywny udział w pracach zespołów problemowych na szczeblu ogólnopolskim Stowarzyszenia.

Oddział Śląski SSP „IUSTITIA” – jak przystało na dwudziestolatka – korzysta z najnowszych rozwiązań promocyjnych dla poprawy wizerunku wymiaru sprawiedliwości, a to dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i aktywności członków oddziału, m.in. tych, którzy równocześnie są członkami zespołu medialnego SSP Iustitia. Przykładem najnowszych takich działań są liczne publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, prowadzenie stron na portalach społecznościowych, nowoczesna formuła TEDx jako sposób na pokazanie prawników, sędziów i prawa w atrakcyjny sposób, aktywny udział członkanaszego Oddziałupodczas World Usability Day (WUD) Silesia – konferencji poświęconej tematyce UX/usability. Ogromną kreatywnością wykazali się członkowie naszego Oddziału podczas organizacji obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, 23 maja 2016 r. Liczne akcje poświęcone poznaniu sądownictwa i edukacji prawnej przeprowadzone zostały m.in. w sądach rejonowych: w Częstochowie, w Bytomiu i Rudzie Śląskiej. Hitem wydarzenia okazała się gra „Escape the Court” w Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach, prawdopodobnie pierwsze tego typu wydarzenie w historii światowego wymiaru sprawiedliwości.

 Tak prężny oddział powstał jako Oddział Terenowy na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków SSO „Iustitia” z dnia 15 czerwca 1996 r. jako dziewiąty oddział w Polsce, a dziesiąta samodzielna jednostka organizacyjna Stowarzyszenia. W chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował województwo katowickie według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r., tj. ówczesny okręg Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. Obszar ten wcześniej był objęty działalnością Stowarzyszenia jako całości, bez przynależności do oddziału. Od 29 maja 1999 r. obszar Oddziału zwiększył się o obecne okręgi Sądów Okręgowych w Bielsku-Białej i w Częstochowie oraz o Sąd Rejonowy w Lublińcu, nie należące wówczas do żadnego oddziału, a zmniejszył o Sądy Rejonowe w Chrzanowie i w Olkuszu, przeniesione do Oddziału w Krakowie. Od 12 kwietnia 2008 r. obszar Oddziału zmniejszył się o okręg Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, gdzie utworzono odrębny Oddział. Od tego czasu Oddział działał na obszarze obejmującym apelację Katowicką, bez okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.W dniach 31 marca-2 kwietnia 2017r. XXII Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Mszczonowie zaaprobowało wniosek Oddziału w Bielsku-Białej o jego rozwiązanie i przyłączenie do obszaru działania naszego Oddziału. Przywrócono w ten sposób stan sprzed 2008r. doprowadzając do powrotu sędziów z Okręgu Bielskiego do Oddziału w Katowicach. Od tego momentu Śląski Oddział w Katowicach gromadzi największą liczbę członków w całym kraju wyprzedzając pod tym względem Oddział w Warszawie. 

Członkami pierwszego zarządu Oddziału byli: Irena Waszkielewicz – Przewodniczący, Dariusz Czuba – zastępca, Jolanta Dżażdżewska – zastępca, Gabriela Galusek – skarbnik.

Natomiast obecny skład zarządu to: Prezes Krystian Markiewicz (SO Katowice), Wiceprezes Marzena Gregorczyk (SR Bielsko-Biała), Wiceprezes Jarosław Klon (SO Gliwice), Wiceprezes Michał Kwiatkowski (SR Katowice-Zachód), Wiceprezes Adam Mainka-Pawłowski (SR Siemanowice Śląskie), Wiceprezes Adam Synakiewicz (SR Częstochowa).

              Pozostali Prezesi Oddziału w Katowicach to: Jolanta Machura-Szczęsna (V 2001 – IV 2009), Rafał Cebula (IV 2009 – XII 2009).

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content