ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Gdańsku

Adres: ul. prof. Mariana Raciborskiego 54 80 – 215 Gdańsk

E-mail: oddzial.gdansk@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ – VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000136684

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK, Oddział w Gdańsku,

numer 81 1090 1098 0000 0000 0901 6013

 

Zobacz liczbę członków

Strona internetowa Oddziału: www.iustitia.gda.pl

Obszar działania

Mapa oddziału

Gdańsk: Sąd Apelacyjny w Gdańsku,

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku,

Sąd Okręgowy w Gdańsku,

Sąd Rejonowy Gdańsk Południe,

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ,

Gdynia: Sąd Okręgowy w Gdańsku – Izby Morskie w Gdyni,

Sąd Rejonowy w Gdyni,

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gdyni,

Kartuzy: Sąd Rejonowy w Kartuzach,
Kościerzyna: Sąd Rejonowy w Kościerzynie,
Puck: Sąd Rejonowy w Wejherowie – Zamiejscowe Wydziały Karny i Ksiąg Wieczystych w Pucku,
Sopot: Sąd Rejonowy w Sopocie,
Starogard Gdański: Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim,
Tczew: Sąd Rejonowy w Tczewie,
Wejherowo: Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Władze oddziału

Prezes:              Małgorzata Przybylska-Lewandowska,  

sędzia Sądu Rejonowego w Sopocie,  II Wydziału Karny 
ul. 1-go Maja 10, 81-967 Sopot

Wiceprezes:                      Monika Szeleźniak,

sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, II Wydział Karny,
pl. Konstytucji 5,  81-354Gdynia 

  

Wiceprezes:                       Jolanta Jeżewska,

Sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, X Wydział Wykonawczy,

Plac Konstytucji 5, 81-354 Gdynia

Wiceprezes- skarbnik:   ppłk Arkadiusz Szlachta,  

Sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni, Prezes Sądu

del. do Sądu Rejonowego w Sopocie, II Wydział Karny1-go Maja 10, 81-967 Sopot

Wiceprezes- Rzecznik Prasowy Oddziału;  Dorota Zabłudowska,

sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, X Wydział Karny,
ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk,

  

Wiceprezes:                       Rafał Rudnicki,

Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Pólnoc w Gdańsku, XIII Wydział Cywilny,

Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Komisarz Oddziału:        Piotr Wangler

Prezes Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, I Wydział Cywilny,
ul. Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański

 

Kadencja władz Oddziału mija 2 marca 2025 r.

Historia oddziału

Założyciele Oddziału w Gdańsku należeli do grona założycieli Stowarzyszenia.

Oddział utworzony został (jako Oddział Terenowy) uchwałą Walnego Zebrania Członków SSO „Iustitia” z dnia 17 listopada 1992 r. jako pierwszy oddział w Polsce, a druga samodzielna jednostka organizacyjna.
W chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował województwo gdańskie według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r., tj. ówczesny okręg Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (w porównaniu z obecnym okręgiem Sądu Okręgowego nie należały do niego Sądy Rejonowe w Kwidzynie i w Malborku). Obszar ten wcześniej był objęty działalnością Stowarzyszenia jako całości, bez przynależności do oddziału.
Od 29 maja 1999 r. obszar Oddziału zwiększył się o ówczesny okręg Sądu Okręgowego w Słupsku (w porównaniu z obecnym nie należał do niego Sąd Rejonowy w Chojnicach), nie należący przedtem do żadnego oddziału. Zmiana nastąpiła z mocy § 36 ust. 1 Statutu.
Od 4 grudnia 1999 r. od obszaru Oddziału odłączono opisany okręg Sądu Okręgowego w Słupsku i na wniosek członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu utworzono tam nowy Oddział w Słupsku. 19 lutego 2005 r. Oddział w Słupsku rozwiązano i cały okręg Sądu Okręgowego w Słupsku, powiększony dodatkowo o rejon Sądu Rejonowego w Chojnicach, powrócił do Oddziału w Gdańsku. Zmiana nastąpiła w trybie § 36 ust. 1 Statutu.
Od 23 maja 2009 r. Oddział w Słupsku utworzono w trybie § 36 ust. 2 Statutu ponownie i cały obecny okręg Sądu Okręgowego w Słupsku znowu odłączono od Oddziału w Gdańsku. Od tego czasu Oddział działa na obecnym obszarze.

Prezesami Oddziału w Gdańsku byli: Michał Kopeć (IV 1993 – X 1998), Jacek Hyla (X 1998 – X 2000), Dorota Jadwiszczok (X 2000 – IX 2003), Marek Miastkowski (IX 2003 – IX 2006), Ewa Nakonieczna-Oleszkiewicz (IX 2006 – X 2009), Barbara Nowacka (X 2009 – III 2013), Rafał Ryś (III 2013 – II 2016) i obecnie Piotr Wangler (od II 2016).

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content