ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Elblągu

Adres: pl. Konstytucji 1, 82-300 Elbląg

Adres korespondencyjny: ul. Pułkownika Dąbka 21, 82-300 Elbląg

Faks: 55-643-89-82

E-mail: oddzial.elblag@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Olsztynie – VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000023454

Konto bankowe:
Powszechna Kasa Oszczędności BP SA, Oddział w Elblągu,
numer 84 1020 1752 0000 0402 0003 4629

Zobacz liczbę członków

Obszar działania

Mapa oddziału

Braniewo: Sąd Rejonowy w Braniewie,
Działdowo: Sąd Rejonowy w Działdowie,
Elbląg: Sąd Okręgowy w Elblągu,

Sąd Rejonowy w Elblągu,

Iława: Sąd Rejonowy w Iławie,
Kwidzyn: Sąd Rejonowy w Kwidzynie,
Malbork: Sąd Rejonowy w Malborku,
Nowe Miasto Lubawskie: Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim,
Nowy Dwór Gdański: Sąd Rejonowy w Malborku – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim,
Sztum: Sąd Rejonowy w Kwidzynie – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie.
Poza obszarem działania: Sąd Apelacyjny w Gdańsku,

Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Władze oddziału

Prezes:   Magdalena Modrzyńska,

sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
ul. Pułkownika Dąbka 21, 82-300 Elbląg

Wiceprezes-skarbnik:   Beata Banaszek-Piotrowska,

sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
ul. Pułkownika Dąbka 21, 82-300 Elbląg

Wiceprezes:   Marek Szymanek,

sędzia w stanie spoczynku

Komisarz Oddziału:   Tomasz Koronowski,

sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Pułaskiego 1, 82-300 Elbląg, tel. 55-611-21-86, faks 55-611-21-99.

Kadencja władz oddziału trwa do marca 2023

Historia oddziału

Zespół założycielski w Elblągu zawiązano w marcu 1999 r.

Oddział utworzony został uchwałą II Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” z dnia 29 maja 1999 r. jako dwudziesty czwarty oddział w Polsce.
W chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował na wniosek członków złożony w trybie § 36 ust. 2 Statutu okręg Sądu Okręgowego w Elblągu (obejmującego wówczas rejony Sądów Rejonowych w Braniewie, w Elblągu, w Kwidzynie i w Malborku). Obszar ten wcześniej nie był objęty działalnością Stowarzyszenia.
Od 9 czerwca 2002 r. obszar Oddziału zwiększył się o rejony Sądów Rejonowych w Działdowie, w Iławie, w Nowym Mieście Lubawskim i w Ostródzie, przeniesione z okręgu olsztyńskiego i tym samym z Oddziału w Olsztynie, gdyż nie złożono wniosków o pozostawienie tych Sądów w Oddziale w Olsztynie. Natomiast rejony Sądów Rejonowych w Kwidzynie i w Malborku, przeniesionych wówczas z okręgu elbląskiego do gdańskiego, na wniosek członków złożony w trybie § 36 ust. 2 Statutu pozostały w Oddziale w Elblągu. Od tego czasu Oddział działa na obecnym obszarze.
Na terenie Oddziału w Elblągu odbyło się X Wyborcze Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” (13-15 kwietnia 2007 r. w Krynicy Morskiej).

Prezesami Oddziału w Elblągu byli: Jacek Pietrzak (X 1999 – V 2002), Marek Machnij (V 2002 – I 2004), Piotr Żywicki (I 2004 – II 2007), Małgorzata Milkiewicz (II 2007 – IV 2009) i obecnie Magdalena Modrzyńska (od IV 2009).

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content