ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Białymstoku

Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

Faks: 85-665-63-33

E-mail: oddzial.bialystok@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku – XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000092595

Konto bankowe:

Rachunek bankowy białostockiego Oddziału IUSTITIA Nest Bank S.A.

75 1870 1045 2078 1060 6739 0001

Zobacz liczbę członków

Obszar działania

Białystok: Sąd Apelacyjny w Białymstoku,

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku,

Sąd Okręgowy w Białymstoku,

Sąd Rejonowy w Białymstoku,

Bielsk Podlaski: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim,
Hajnówka: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim – Zamiejscowe Wydziały Karny i Ksiąg Wieczystych w Hajnówce,
Siemiatycze: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim – Zamiejscowe Wydziały Karny i Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach,
Sokółka: Sąd Rejonowy w Sokółce.
Poza obszarem działania: Sąd Najwyższy,

Ministerstwo Sprawiedliwości.

Władze oddziału

Prezes:   Małgorzata Dziemianowicz,

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku,Wydział I Finansowy
ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, tel. 85 678 40 39

Wiceprezes:   Magdalena Natalia Pankowiec,

sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział Cywilny,
ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok, tel. 85-745-93-29, faks 85-745-93-57.

Wiceprezes-skarbnik:   Paweł Hempel,

sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

Wiceprezes:   Szczęsny Szymański,

sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku, III Wydział Karny
ul. M.Curie- Skłodowskiej 1, 15-950 Białystok,

Komisarz Oddziału:   Sławomir Cilulko

sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku, Wydział III Karny
ul. M.Curie- Skłodowskiej 1, 15-950 Białystok,

Kadencja władz Oddziału mija 27 lutego 2024 roku.

Historia oddziału

Zespół założycielski w Białymstoku zawiązano w lutym 1998 r.

Oddział utworzony został (jako Oddział Terenowy) uchwałą Walnego Zebrania Członków SSO „Iustitia” z dnia 21 marca 1998 r. jako siedemnasty oddział w Polsce.
W chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował województwo białostockie według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r., tj. ówczesny okręg Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku (odpowiadający obecnemu okręgowi Sądu Okręgowego). Obszar ten wcześniej był objęty działalnością Stowarzyszenia jako całości, bez przynależności do oddziału.
Od 29 maja 1999 r. obszar Oddziału mimo nowego sposobu określenia przewidzianego w § 36 ust. 1 Statutu nie uległ zmianie.
Na terenie Oddziału w Białymstoku odbyło się IX Sprawozdawcze Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” (10-12 marca 2006 r. w Białowieży).
Prezesami Oddziału w Białymstoku byli: Jolanta Korwin-Piotrowska (III 1998 – VI 2005 oraz X 2008 – XI 2014), Tomasz Kałużny (X 2005 – X 2008), Marek Rymarski (I 2015 – II 2016), Irena Opolska (od II 2016 do II 2018), obecnie od 26 lutego 2018r. Małgorzata Dziemianowicz.

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content