ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Musimy w Polsce wytyczyć ścieżkę odbudowy praworządności

Dziś powinniśmy rozmawiać o tym jak budować system ochrony przed rozmontowaniem instytucji, które mają chronić obywateli. Musimy w Polsce wytyczyć ścieżkę odbudowy praworządności. Obecnie najwyższe instytucje państwa, jak Trybunał Konstytucyjny czy Krajowa Rada Sądownictwa są wydmuszkami. Nie spełniają swoich funkcji. Nie stoją na straży prawa. To trzeba naprawić. Odpowiedzią są projekty Iustitii. Trzeba systemowo rozwiązać problem neo-sędziów. I co do zasady utrzymać ich orzeczenia. Prawidłowo powołana Krajowa Rada Sądownictwa powinna być bezpiecznikiem niezależności sądów na trudne czasy.

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=910920914413822&set=a.483834877122430

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content