Opinia prawna 1 1

Konkurs do Sądu Najwyższego jest nieważny – opinia prawna prof.nadzw.dr hab. Anny Rakowskiej-Treli

Przedmiot opinii: zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym.

 

Opinia prawna 1 1Opinia prawna 1 2Opinia prawna 1 3Opinia prawna 1 4