Rzeszowscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Rzeszowskiej podjęło w dniu 3 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Rzeszowskiej, powodowane troską o poszanowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, dając także wyraz solidarności z sędziami tureckimi, w całości aprobuje i popiera uchwały przyjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich z dnia 3 września 2016 r. jak również uchwałę Krajowej Rady Są­downictwa z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 9 września 2016 r. jako uchybiającej godności sprawowanego przez niego mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełnionej funkcji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Sędziowie w Ostrołęce poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce podjęło w dniu 2 grudnia 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w uchwałach podjętych 3 września 2016 roku.

Łódźcy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Łódzkiej podjęło w dniu 28 listopada 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

W trosce i poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Łódzkiej w pełni popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 roku  w Warszawie.

Kieleccy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach podjęło w dniu 28 listopada 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach powodowane troską o poszanowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w całości aprobuje i popiera uchwały podjęte na  Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich,  który odbył się w dniu 3 września 2016 roku. w Warszawie.

Warszawscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie  Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej podjęło w dniu 7 listopada 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie  Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej  w trosce o poszanowanie zasad demokratycznego państwa prawa, niezależności sądów i niezawisłości sędziów,  w pełni aprobuje i popiera uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r.

Katowiccy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej podjęło w dniu 24 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.