Wideo relacje z Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich

3 września 2016r. miał miejsce w Warszawie Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Przedstawiamy listę wystąpień w porządku chronologicznym: 

Krakowscy sędziowie poparli uchwały podjęte w sobotę przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

krakówZgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie podjęło 5 września 2016r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sadów i niezawisłości sędziów, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 roku.

Uchwała Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów nr 2

 pol ang

pobierz uchwałę nr 2

Uchwała nr 2

NADZWYCZAJNEGO KONGRESU SĘDZIÓW POLSKICH

z 3 września 2016 roku

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich z całą stanowczością stwierdza, że w dotychczasowej historii wolnej Polski sędziowie różnych szczebli sądów i trybunałów nie byli przedmiotem tak drastycznych działań zmierzających do obniżenia ich autorytetu.

Wzywamy zatem do poszanowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i ich publikowania.

Sprzeciwiamy się arbitralnej odmowie powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa. Takie działania Prezydenta stanowią krok do upolitycznienia funkcji sędziego oraz ograniczenia niezawisłości sędziowskiej. Procedura wyłaniania sędziów przestaje być przejrzysta i uchyla się spod jakiejkolwiek kontroli. Przeciwstawiamy się także decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który odmówił zaprzysiężenia wybranych zgodnie z prawem sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej...

Uchwała Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów nr 3

 pol ang

pobierz uchwałę nr 3

Uchwała nr 3

NADZWYCZAJNEGO KONGRESU SĘDZIÓW POLSKICH

z 3 września 2016 roku

Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnicy Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów solidaryzują się z sędziami tureckimi bezprawnie zwolnionymi ze służby, w związku z ostatnimi wydarzeniami w Turcji.

Aktualną sytuację tureckich koleżanek i kolegów  oceniamy jako dramatyczną -  sędziowie zostali zwolnieni ze służby, uwięzieni w aresztach lub  zakładach karnych, skonfiskowano ich majątki, wprowadzono szereg ograniczeń w swobodzie poruszania się i opuszczania miejsca zamieszkania.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na wideo transmisję z przebiegu Kongresu

engpol

 

KongresOsoby zainteresowane przebiegiem Kongresu zapraszamy do śledzenia transmisji "na żywo" poprzezyoutube platformę Youtube

 

 Wkrótce na stronie IS zapis przebiegu Kongresu.

Wątpliwości Prezydenta co do przedstawiania mu 2 kandydatów na stanowisko sędziowskie

krs2 września 2016r. miało miejsce spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z członkami Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, w trakcie którego Andrzej Duda wyraził wątpliwości dotyczące zaproponowanego rozwiązania polegającego na przedstawianiu Prezydentowi przez KRS dwóch kandydatów na każde wolne stanowisko sędziowskie.

źródło: www.prezydent.pl