Zielonogórscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze podjęło w dniu 19 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

W trosce i poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w pełni popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016r. w Warszawie.

Katowiccy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach podjęło w dniu 19 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

 W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.

Warszawscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie  Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie  podjęło 15 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie  w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.

Poznańscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Poznańskiej podjęło w dniu 12 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Sędziów Apelacji Poznańskiej popiera uchwały Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich, który odbył się 3 września 2016 roku w Warszawie a uchwałę nr 1 Kongresu przyjmuje jako własną.

Bydgoscy sędziowie poparli uchwały podjęte w sobotę przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie  Przedstawicieli Sędziów Okręgu w Bydgoszczy  podjęło 9 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu w Bydgoszczy  w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 roku.

Podziękowania po Kongresie

pplpngresowe podziekowaniaNadzwyczajny Kongres Sędziów zakończył się. Przez wielu, także sceptyków i oponentów, oceniony został jako sukces. Pokazał mianowicie, że środowisko sędziowskie w sprawach ważnych i trudnych dla Obywateli, fundamentalnych z punktu widzenia interpretacji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przestrzegania zasady trójpodziału władz, a także dotyczących istotnych kwestii międzynarodowych – sytuacji sędziów w Turcji, potrafi być jednogłośne, spójne i solidarne.

Pragnę podziękować:

- wszystkim sędziom, którzy tak licznie osobiście i za pośrednictwem mediów uczestniczyli w Kongresie, reprezentując swoje środowiska zawodowe – sądy powszechne wszystkich szczebli, sądy administracyjne, a także Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny, w tym honorowym patronom – I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzacie Gersdorf i Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego  – prof. Markowi Zirk –Sadowskiemu,

Czytaj więcej...