List ambasadora Turcji w sprawie tureckiej uchwały kongresowej

Ambasada Turcji

Warszawa

Pan Krystian Markiewicz

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Sędziów IUSTITIA

Ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

 

13.09.2016 r.

 

    Szanowny Panie Prezesie

 

    W nawiązaniu do Uchwały Nr 3 podjętej podczas Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. czuję się zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na tę uchwałę, jako że została ona przyjęta w oparciu o fałszywe twierdzenia.  

 

Czytaj więcej...

Gdańscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej podjęło w dniu 23 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Kierując się troską o przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawa, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej popiera uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r.

Konińscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie podjęło w dniu 19 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie w całości popiera  uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.

Wrocławscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu podjęło w dniu 15 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu w całości popiera  uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.

Szczecińscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej podjęło w dniu 12 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.

Rzeszowscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie podjęło w dniu 16 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, powodowane troską o poszanowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów w całości aprobuje i popiera uchwały przyjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich, który odbył się w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.