Gliwiccy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego podjęło w dniu 14 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego, mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w  uchwałach z dnia 3 września 2016 roku.

 

Koszalińscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Koszalińskiego podjęło w dniu 23 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Koszalińskiego, mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w trzech uchwałach z dnia 3 września 2016 r. w Warszawie.

Sędziowie w Szczecinie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie podjęło w dniu 26 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.

Słupscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku podjęło w dniu 7 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku zwołane z inicjatywy członków Zgromadzenia i obradujące przy udziale wszystkich zainteresowanych sędziów okręgu słupskiego - w trosce o zachowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, w tym głównie zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów - popiera wszystkie uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w Warszawie w dniu 3 września 2016 r.

Elbląscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu podjęło w dniu 30 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

W trosce i poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu w pełni popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.

Wykaz Apelacji i Okręgów popierających uchwały Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów z dnia 3 września 2016 r.

Zgromadzenia Ogólne Sędziów 29 Okręgów i 11 Apelacji poparły wszystkie uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że każde Zgromadzenie, które odbyło się po Kongresie, poparło przyjęte na nim uchwały.

Poniżej wykaz Apelacji i Okręgów (wg. kolejności podejmowania uchwał).

Czytaj więcej...