Wrocławscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej podjęło w dniu 24 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej w trosce o poszanowanie zasad demokratycznego państwa prawa, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera i aprobuje uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. a także uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa nr 643/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zagrożenia niezawisłości sędziowskiej oraz podziela stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 września 2016 r. w sprawie odmowy powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa z wnioskiem o powołanie na stanowiska sędziowskie.

Poznańscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu podjęło w dniu 17 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu popiera wszystkie trzy uchwały Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich z dnia 3 września 2016r.

Krakowscy sędziowie całej apelacji poparli uchwały podjęte w sobotę przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej podjęło 14 października 2016r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

W poczuciu troski o konstytucyjne wartości prawa będące gwarancją poszanowania dobra Rzeczypospolitej i jej Obywateli Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej w pełni popiera uchwały podjęte w dniu 3 września 2016 r. na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 roku.

Lubelscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Lubelskiej podjęło w dniu 24 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Lubelskiej, mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w uchwałach podjętych 3 września 2016 roku.

Sędziowie w Poznaniu poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sadu Okręgowego w Poznaniu podjęło w dniu 17 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu popiera wszystkie trzy uchwały Nadzwyczajnego Kongres Sędziów Polskich z dnia 3 września 2016 r.

Sędziowie w Nowym Sączu poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu podjęło w dniu 17 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu powodowane troską o poszanowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w całości aprobuje i popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich, który odbył się w dniu 03 września 2016 r. w Warszawie.