Izba Cywilna SN orzekającą w składzie złożonym z osób powołanych na urząd sędziego przy udziale neo-KRS nie jest sądem ustanowionym przez prawo (wyrok ETPCz Pharma vs Polska, 1469/20)

Europejski Trybunał Praw Człowieka  wydał 3 lutego 2022r. wyrok (CASE OF ADVANCE PHARMA SP. Z O.O v. POLAND, 1469/20), dotyczący niezależności neosędziów Izby Cywilnej SN.

Co stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka?

  1. Izba Cywilna SN orzekającą w składzie złożonym z osób powołanych na urząd sędziego przy udziale neo-KRS nie jest sądem ustanowionym przez prawo.
  2. Narusza to prawo strony do niezależnego sądu w rozumieniu art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
  3. Istnienie neo-KRS w obecnym kształcie prowadzi do pogłębienia kryzysu praworządności.

Trybunał przyznał skarżącej spółce Advance Pharma odszkodowanie w wysokości 18 000 EURO za naruszenie prawa do sądu. Interwencję w sprawie zgłosiło Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Nasze Stowarzyszenie wskazało, że od 2018 r. powołania na urząd sędziego SN były dokonywane z rażącym naruszeniem prawa. W efekcie powstały uzasadnione wątpliwości co do niezależności neosędziów SN.

linki do orzeczenia:

https://hudoc.echr.coe.int

wyrok ETPCz (pdf)

Komentarz do tego wyroku: rzecznik Iustiti – sędzia Bartłomiej Przymusiński:

https://www.facebook.com/sedziowie/videos/1314981099017363