RESPONSE TO THE WHITE PAPER COMPENDIUM ON THE REFORMS OF THE POLISH JUSTICE SYSTEM, PRESENTED BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND TO THE EUROPEAN COMMISSION

RESPONSE TO THE WHITE PAPER COMPENDIUM

ON THE REFORMS OF THE POLISH JUSTICE SYSTEM,

PRESENTED BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND TO THE EUROPEAN COMMISSION

dokument

This response to the White Paper compendium presented by the Government of the Republic of Poland to the European Commission was prepared by the Polish Judges Association “Iustitia”, together with a team of experts, in order to present a realistic picture of the reforms of the Polish justice system, which have been made in Poland over the last two years.

The response is designed in the following manner: the argument contained in the document prepared by the Government of the Republic of Poland (written in italics and presented within inverted commas) is first cited and this is followed by a response to this argument presented by the “Iustitia” Association.  The “Iustitia” Association will present a comprehensive response to the White Paper in a separate document.

Czytaj więcej...

Odpowiedź Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na pismo Ministra Sprawiedliwości ws. posiedzenia KRS

Szanowny Panie Ministrze,

odpowiadając na Pana pismo, które otrzymałam wczoraj, w odniesieniu do zobowiązania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa celem wyboru przewodniczącego tego gremium, uprzejmie informuję Pana Ministra, że zobowiązanie to jest mi znane, gdyż wprost wynika z przepisów prawa i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem. W odniesieniu do oceny kwalifikacji nowopowołanych asesorów, troska Pana Ministra jest zupełnie nieuzasadniona.

Po pierwsze dlatego, że Krajowa Rada Sądownictwa,przed którą zawisły sprawy asesorów nie wypowiedziała się negatywnie w tej kwestii, a zatem zaaprobowała Pana wnioski.

Po drugie instytucja mająca pełnić funkcję KRS nie ma szansy oceny tych wniosków z uwagi na wprowadzoną w nowej ustawie procedurę i tryb oceny kandydatów (art. 31 ustawy).

I wreszcie podzielając Pana troskę o dobro wymiaru sprawiedliwości muszę wyrazić zdziwienie, że dotychczas nie podjął Pan działań zmierzających do obsadzenia kilkuset wakatów na stanowiskach sędziowskich.

oryginalna odpowiedź dostępna: tutaj.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) staje w obronie irlandzkiej sędzi Aileen Donnelly

W świetle ostatnich ataków osobistych i agresywnej krytyki skierowanej przeciwko sędzi Aileen Donnelly pojawiającej się w niektórych polskich mediach, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów wyraża całkowitą solidarność dla sędzi Aileen Donnelly oraz wszystkich Sędziów Irlandzkich.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów pragnie także potępić z całą mocą nieakceptowalne wzmianki na temat sędzi Aileen Donnelly.

W państwie demokratycznym każdy obywatel jest uprawniony do krytyki decyzji sądu, jednakże krytyka ta nie może być utrzymana w tonie braku szacunku w stosunku do sądownictwa, a tym bardziej w stosunku do osoby sędziego.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów pragnie podkreślić kluczowe znaczenie niezawisłości sędziów dla pluralizmu, równości i demokracji.

Oryginalny tekst stanowiska: do pobrania tutaj.

 

Wiceminister Łukasz Piebiak odwołuje Grzegorza Borkowskiego i Ewę Stryczyńską z Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Jak wynika z informacji podanych przez wyborcza.pl Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak odwołał z Biura Krajowej Rady Sądownictwa dwóch sędziów. Byli to sędzia dr. Grzegorz Borkowski oraz sędzia Ewa Stryczyńska (byłego współpracownika Prezydenta Lecha Kaczyńskiego).

źródło: wyborcza.pl

Wystąpienie I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf z okazji Dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA (12 marca 2018r.)

W dniu 12 marca 2018 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2017 roku. Poniżej przedstawiamy tekst wystąpienia Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf podczas tego Zgromadzenia. 

 pełen tekst wystąpienia