List otwarty Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów z 11 stycznia 2018r. w sprawie zmian w sądownictwie polskim

List otwarty Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów

„Rubikon został przekroczony”.

„To zamach na strukturę jednego z najważniejszych organów państwa” – stwierdziła w liście otwartym Prof. Małgorzata Gersdorf, prezes Sądu Najwyższego, odnosząc się do reform sądownictwa w Polsce. Ten wyjątkowy i niespotykany do tej pory alarm pokazuje jak dramatycznie poważne są nowe przepisy prawa polskiego.

Do tej pory ani ten apel ani też zdecydowane oświadczenia licznych organów krajowych i międzynarodowych, które przyłączyły się do obaw wyrażonych w liście Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów z dnia 22 grudnia, nie doprowadziły do przywrócenia zrównoważonego i racjonalnego systemu podziału władzy w Polsce.

Czytaj więcej...

Zbigniew Ziobro powołał prezesów w 10 z 11 sądów apelacyjnych w Polsce

Od początku objęcia funkcji Ministra Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro korzystając z uprzednio obowiązujących procedur czy też z rozwiązań, jakie uzyskał na podstawie specustawy z 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych powołał prezesów w dziesięciu sądach apelacyjnych w Polsce. Dla przypomnienia, takich sądów jest raptem jedenaście. Poniżej prezesi sądów apelacyjnych z datami ich powołania (wytłuszczono prezesów wprowadzonych na stanowiska przez Zbigniewa Ziobro):

1. Sąd Apelacyjny w Białymstoku -  prezes SSA Piotr Sławomir Niedzielak (powołany 20.03.2017r.)

2. Sąd Apelacyjny w Gdańsku - prezes SSA Jacek Grela (powołany 21.09.2017r., wcześniej wiceprezes od 1.04.2016)

3. Sąd Apelacyjny w Katowicach - prezes SSA Witold Mazur (powołany 10.11.2017r.)

4. Sąd Apelacyjny w Krakowie - prezes SSA Rafał Dzyr (powołany 1.07.2017r.)

5. Sąd Apelacyjny w Łodzi - prezes SSA Tomasz Szabelski (powołany 11.01.2017) 

6. Sąd Apelacyjny w Poznaniu - prezes SSA Andrzej Daczyński (powołany 04.05.2017)

7. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie - prezes SSA Marek Klimczak (powołany 12.10.2016)

8. Sąd Apelacyjny w Szczecinie - prezes SSA Beata Górska (powołana 11.01.2018)

9. Sąd Apelacyjny w Warszawie - prezes SSA Beata Waś (powołana 6.07.2016)

10. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - prezes SSO Konrad Wytrykowski (powołany 19.12.2017)

i jedyny niepowołany przez Ministra Z. Ziobro:

11. Sąd Apelacyjny w Lublinie - prezes SSA Krzysztof Szewczak (powołany 7.12.2014)

Czystki kadrowe w Sądzie Rejonowym dla m. stołecznego Warszawa

Na kilka dni przed końcem ustawowego terminu wynikającego z ustawy z 12 lipca 2017r. o zmianie Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych - doszło do czystki kadrowej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy. Minister Sprawiedliwości odwołał bowiem prezesa i wiceprezesów tego sądu, a na ich miejsce powołał swojego prezesa Maksymiliana Wesołowskiego, do niedawna delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dziękujemy odwołanym Prezesom Sądów, a nowo powołanym przypominamy, że podstawą prawną ich awansu są przepisy, które stoją w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejne czystki kadrowe, tym razem w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

12 lutego 2018r. do Sądu Rejonowego w Rzeszowie nadeszły maile z informacją o odwołaniu dotychczasowej Prezes tego Sądu: sędzi Bogumiły Majcher-Gniewek oraz dwóch Wiceprezesów: sędziów Jolanty Olszowy-Rozmus i Anny Ryczaj-Paśko. W wyniku tych odwołań Sąd Rejonowy w Rzeszowie pozostaje obecnie bez władz.

Stało się to w ostatnim dniu, w którym Minister Sprawiedliwości korzystając ze specjalnych uprawnień nadanych ustawą z 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, mógł dowolnie odwoływać prezesów i wiceprezesów sądów w całej Polsce.

Przypominamy, że kilka dni temu, prezesem Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w okręgu którego znajduje się Sąd Rejonowy w Rzeszowie, został delegowany wcześniej do Ministerstwa Sprawiedliwości sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu Rafał Puchalski, który na czas pełnienia nowej funkcji został również delegowany z Sądu Rejonowego w Jarosławiu do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

prof. Adam Strzembosz honorowym członkiem Iustitii

Podczas sobotnich obrad XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Mszczonowie (10 lutego 2018r.) ogłoszono, iż honorowym członkiem Iustitii został prof. Adam Strzembosz. Prezes Stowarzyszenia Krystian Markiewicz podkreślił, że zarówno postawa profesora w trudnych czasach PRL, aktywne uczestnictwo w budowaniu nowego wymiaru sprawiedliwości w nowej wolnej Polsce oraz angażowanie się w obronę niezawisłości sędziowskiej i wolnych sądów w ostatnich latach sprawiają, że stał się on wielkim autorytetem prawniczym i moralnym dla sędziów.

Zarząd Stowarzyszenia uzyskał absolutorium zdecydowaną większością głosów

9 lutego 2018 roku podczas XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, obradujący w Mszczonowie delegaci udzielili wszystkim członków Zarządu absolutorium. Poszczególni członkowie Zarządu uzyskali od 91 % do 95 % głosów poparcia delegatów.

Jest to więc wynik analogiczny do zeszłorocznego, gdy absolutorium obecnym członkom Zarządu (za wyjątkiem Grzegorza Szaconia, dla którego było to pierwsze absolutorium) zostało udzielone większością pomiędzy 92 % a 96 %.

Te wyniki potwierdzają, iż działania podejmowane przez władze krajowe cieszą się powszechną akceptacją członków naszego Stowarzyszenia.

Gratulujemy !