Wiceminister Łukasz Piebiak odwołuje Grzegorza Borkowskiego i Ewę Stryczyńską z Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Jak wynika z informacji podanych przez wyborcza.pl Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak odwołał z Biura Krajowej Rady Sądownictwa dwóch sędziów. Byli to sędzia dr. Grzegorz Borkowski oraz sędzia Ewa Stryczyńska (byłego współpracownika Prezydenta Lecha Kaczyńskiego).

źródło: wyborcza.pl

Wystąpienie I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf z okazji Dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA (12 marca 2018r.)

W dniu 12 marca 2018 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2017 roku. Poniżej przedstawiamy tekst wystąpienia Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf podczas tego Zgromadzenia. 

 pełen tekst wystąpienia

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Irlandzkich w sprawie ataku na Panią Sędzię Aileen Donnelly

„Sędziowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Irlandzkich wyrażają najwyższą dezaprobatę wobec osobistych ataków i obelg skierowanych prawdopodobnie przeciwko członkini naszego stowarzyszenia Pani Sędzi Aileen Donnelly ze strony niektórych polskich mediów. Każda zainteresowana osoba lub strona ma prawo do krytyki wyroku lub orzeczenia Sądu, i ma prawo to robić nawet w stanowczych słowach. Ponieważ sędzia jest osobą sprawującą urząd publiczny, to podlega krytyce stron za sposób w jaki pełni swoje służbowe obowiązki, niemniej krytyka powinna się do tego ograniczać i dotyczyć decyzji sądu, a nie osobiście sędziego. Pozostające bez związku ze sprawą odwołania do osobistego i prywatnego życia Pani Sędzi Donelly są całkowicie nieakceptowalne i potępiamy je w całej rozciągłości.

Składając powyższe oświadczenie nie wyrażamy w żaden sposób komentarza, ani poglądów w odniesieniu do niezakończonej prawomocnie sprawy, czy podlegającego zaskarżeniu orzeczenia, ponieważ byłoby to z naszej strony niewłaściwe.

Odpowiedź na Kompedium Białej Księgi w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości przedstawione przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dla Komisji Europejskiej

Niniejsza odpowiedź na kompendium Białej Księgi, przedstawionej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Europejskiej, została przygotowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wraz z zespołem ekspertów w celu przedstawiania rzetelnego obrazu reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzanych od ponad dwóch i pół roku w Polsce.

Odpowiedź jest zbudowana w następujący sposób: najpierw przytoczona została teza zawarta w dokumencie przygotowanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (napisana italikiem i opatrzona cudzysłowem), a następnie odpowiedź na tę tezę, przedstawiona przez Stowarzyszenie „Iustitia”.

W osobnym dokumencie Stowarzyszenie „Iustitia” przedstawi całościową odpowiedź na Białą Księgę. W przygotowaniu wersja angielska obu dokumentów. Całość dokumentu dostępna po kliknięciu "Czytaj więcej". Zapraszamy do lektury !

 link do dokumentu

Czytaj więcej...

Irlandzki sąd (High Court of Justice) powziął wątpliwości co do stanu praworządności w Polsce i wstrzymuje decyzję o ekstradycji

Z informacji przekazywanych przez polskie oraz irlandzkie media - podczas rozpatrywania wniosku o ekstradycję irlandzki High Court of Justice powziął wątpliwości co do stanu praworządności w Polsce. Z relacji The Irish Times wynika, że wątpliwości te zostały spowodowane zmianami w sądownictwie, jakie przeprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości, które w ocenie tego Sądu podważają rządy prawa oraz zasady demokracji w Polsce. 

W związku z tym sprawa obywatela polskiego zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w Irlandii została wstrzymana do czasu rozpoznania pytania prawnego, jakie ten sąd skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

źródło: https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/courts/high-court/high-court-judge-seeks-eu-ruling-on-effect-of-polish-law-changes-1.3424530