Rezolucja Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) w sprawie Turcji

Rezolucja Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) /link/

Dostrzegając, że w dniu 15 lipca 2016 r. Turcja doświadczyła poważnego zamachu wojskowego na jej demokratyczne instytucje, a w jego trakcie zginęło niemal trzysta osób i wielu innych zostało poważnie rannych, co należy zdecydowanie potępić;

Podkreślając, że ci, których zaangażowanie w próbę zamachu stanu zostało odpowiednio udowodnione, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności;

Z zadowoleniem przyjmując fakt, iż wszystkie partie polityczne i naród turecki wyraziły zdecydowane poparcie dla demokracji;

Przypominając, że podstawowym filarem demokracji jest praworządność i zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka, takich jak określone w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz), której Turcja jest stroną;

Czytaj więcej...

Sędziowie i adwokaci poddawani torturom w tureckich więzieniach

Przedstawiamy kolejny list obrazujący dramatyczną sytuację sędziów w Turcji. Dla bezpieczeństwa z listu zostały usunięte dane pozwalające ustalić jego autora. 

 

Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Członkowie ADMI (Associazione Donne Magistrato Italiane)

Nazywam się dr …., w przeszłości byłem sędzią w sądzie w ….. , jednakże obecnie już nim nie jestem. Zostałem pozbawiony urzędu bez możliwości obrony i bez przedstawienia jakichkolwiek zarzutów tak, jak i wielu innych.  Przez okres niemal roku przebywałem w …., prowadząc badania na uniwersytecie w …. , otrzymałem stypendium po obronie doktoratu na ….. w Turcji w….  Przybyłem tu na 12-miesięczne badania naukowe w zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości. Miałem wrócić w …. 2016r., jednak w zaistniałych warunkach zdecydowałem się nie wracać i przedłużyłem swój pobyt do ….. miesięcy, korzystając z pomocy administracji szkolnej.

W internecie natknąłem się na Pańską deklarację, zamieszczoną na stronie organizacji MEDEL i chciałem podzielić się z Panem moją historią.

Czytaj więcej...

Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ dla Polski

Komitet Praw Człowieka ONZ ogłosił rekomendacje z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.  Do 5 października 2016 r. Pakt ratyfikowało 168 państw, w tym Polska, która ratyfikowała go w roku 1977. (źródło: www.rpo.gov.pl).

 Komitet Praw Człowieka

               Uwagi końcowe dotyczące siódmego sprawozdania okresowego Rzeczypospolitej Polskiej*

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Sędziów – Niezawisłość Sędziowska 28 - 29 października 2016, Ohrid, Macedonia.

W dniach 28 i 29 października 2016 roku odbyła się w Ohrid, w Macedonii międzynarodowa konferencja, której tematem była niezawisłość sędziowska. Konferencja ta została zorganizowana przez Sąd Najwyższy Republiki Macedonii, Stowarzyszenie Sędziów Macedońskich, Instytut CEELI (niezależna organizacja działająca na rzecz wspierania zasad państwa prawa) z siedzibą w Pradze oraz Departament Stanu USA.

Czytaj więcej...

Deklaracja Paryska MEDEL

Przedstawiciele organizacji członkowskich MEDEL (Stowarzyszenia Sędziów Europejskich dla Demokracji i Wolności zwanego dalej „Stowarzyszeniem”), zebrani na obradach w dniu 21 października 2016 roku w Paryżu, uchwalają co następuje:

Czytaj więcej...

Sędziowie poprowadzą zajęcia edukacyjne w sześciu białostockich szkołach

Prawo w pigułce dla uczniów

Uczniowie białostockich szkół będą mieli okazję spotkać się z sędziami i pogłębić wiedzę na temat prawa. Sędziowie poprowadzą zajęcia edukacyjne w sześciu białostockich szkołach

26 października 2016 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy Miasta Białystok i Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Białymstoku mające na celu popularyzowanie wiedzy o prawie oraz wzmacnianie autorytetu sądów i sędziów wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok. Dzięki porozumieniu sędziowie przeprowadzą w roku szkolnym 2016/2017 lekcje z podstaw prawa dla uczniów trzech gimnazjów i trzech szkół ponadgimnazjalnych. W sumie w projekcie udział weźmie ok. 450 uczniów z osiemnastu klas.

źródło: www.bialystok.pl