A Collection of Good Management Practices

The most frequent and the most typical practices of court management which may easily lead to violation of independence have provided the basis for compiling, by contrast, “A Collection of Good Management Practices” . The last four items represent the most blatant examples of interfering with independence. The collection is a result of the work of the Forum for the Cooperation of Judges. Judges Cooperation Forum and have been sent to the National Council for the Judiciary (NCJ) for consideration whether an appropriate resolution should not be adopted.

Here is the full list of the good practices:

GOOD SUPERVISION PRACTICES (PROPOSITIONS):

link do document

Czytaj więcej...

Stanowisko Iustitii w sprawie ataków na sędzię Aileen Donnelly

Association of Polish Judges "Iustitia" strongly condemns the unprecedented attack on Judge Aileen Donnelly by the few Polish news media. This attack directed against a judge is contrary to the values adopted by Polish society and constitutes a violation of the democratic principle that empowers the mass media to criticize judgments of courts and not particular judges. Association of Polish Judges "Iustitia" expresses solidarity with Judge Aileen Donnelly and all other Irish judges in defense of the democratic values of an independent judiciary.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” stanowczo potępia bezprzykładny atak na Sędzię Aileen Donnelly ze strony nielicznych mediów w Polsce. Atak ten skierowany przeciwko osobie sędziego jest sprzeczny z wartościami przyjętymi przez społeczeństwo polskie i stanowi naruszenie demokratycznej zasady uprawniającej środki masowego przekazu do krytyki orzeczeń sądów a nie sędziów. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża pełną solidarność z sędzią Aileen Donnelly oraz wszystkimi sędziami irlandzkimi w obronie wartości demokratycznych, jakie niesie z sobą niezawisłe sądownictwo.

RESPONSE TO THE WHITE PAPER COMPENDIUM ON THE REFORMS OF THE POLISH JUSTICE SYSTEM, PRESENTED BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND TO THE EUROPEAN COMMISSION

RESPONSE TO THE WHITE PAPER COMPENDIUM

ON THE REFORMS OF THE POLISH JUSTICE SYSTEM,

PRESENTED BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND TO THE EUROPEAN COMMISSION

dokument

This response to the White Paper compendium presented by the Government of the Republic of Poland to the European Commission was prepared by the Polish Judges Association “Iustitia”, together with a team of experts, in order to present a realistic picture of the reforms of the Polish justice system, which have been made in Poland over the last two years.

The response is designed in the following manner: the argument contained in the document prepared by the Government of the Republic of Poland (written in italics and presented within inverted commas) is first cited and this is followed by a response to this argument presented by the “Iustitia” Association.  The “Iustitia” Association will present a comprehensive response to the White Paper in a separate document.

Czytaj więcej...

Odpowiedź Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na pismo Ministra Sprawiedliwości ws. posiedzenia KRS

Szanowny Panie Ministrze,

odpowiadając na Pana pismo, które otrzymałam wczoraj, w odniesieniu do zobowiązania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa celem wyboru przewodniczącego tego gremium, uprzejmie informuję Pana Ministra, że zobowiązanie to jest mi znane, gdyż wprost wynika z przepisów prawa i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem. W odniesieniu do oceny kwalifikacji nowopowołanych asesorów, troska Pana Ministra jest zupełnie nieuzasadniona.

Po pierwsze dlatego, że Krajowa Rada Sądownictwa,przed którą zawisły sprawy asesorów nie wypowiedziała się negatywnie w tej kwestii, a zatem zaaprobowała Pana wnioski.

Po drugie instytucja mająca pełnić funkcję KRS nie ma szansy oceny tych wniosków z uwagi na wprowadzoną w nowej ustawie procedurę i tryb oceny kandydatów (art. 31 ustawy).

I wreszcie podzielając Pana troskę o dobro wymiaru sprawiedliwości muszę wyrazić zdziwienie, że dotychczas nie podjął Pan działań zmierzających do obsadzenia kilkuset wakatów na stanowiskach sędziowskich.

oryginalna odpowiedź dostępna: tutaj.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) staje w obronie irlandzkiej sędzi Aileen Donnelly

W świetle ostatnich ataków osobistych i agresywnej krytyki skierowanej przeciwko sędzi Aileen Donnelly pojawiającej się w niektórych polskich mediach, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów wyraża całkowitą solidarność dla sędzi Aileen Donnelly oraz wszystkich Sędziów Irlandzkich.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów pragnie także potępić z całą mocą nieakceptowalne wzmianki na temat sędzi Aileen Donnelly.

W państwie demokratycznym każdy obywatel jest uprawniony do krytyki decyzji sądu, jednakże krytyka ta nie może być utrzymana w tonie braku szacunku w stosunku do sądownictwa, a tym bardziej w stosunku do osoby sędziego.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów pragnie podkreślić kluczowe znaczenie niezawisłości sędziów dla pluralizmu, równości i demokracji.

Oryginalny tekst stanowiska: do pobrania tutaj.