Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa wysłał list do Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce

Zdaniem Zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) ostatnie zmiany w prawie dotyczącym KRS, stanowiące część szerszych reform sądownictwa, stawiają pod znakiem zapytania to, czy KRS w obecnej formie może być postrzegana jako kontynuatorka organizacji, która stała się członkiem ENCJ. Rodzi to dalsze pytanie, czy KRS, w swojej nowej (i innej) formie, nadal przestrzega celów i statutu ENCJ. 

Z całością listu można się zapoznać klikając na link poniżej 

https://www.encj.eu/index.php/node/472

Krystian Markiewicz Prezes Iustitii dla Wolnych Sądów o konsekwencjach wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym

Zapraszamy do obejrzenia wideo, którego link umieściliśmy poniżej. Nie ma potrzeby posiadania konta na facebook.com aby je zobaczyć.

https://www.facebook.com/WolneSady/videos/1789136854726962/

 

Wizyta studyjna w Brukseli i Luksemburgu

W dniach od 20 do 23 marca 2018 roku odbyła się w Brukseli oficjalna wizyta studyjna polskich prawników. W skład delegacji weszli sędziowie niemal wszystkich szczebli i rodzajów sądownictwa (w tym znacząca reprezentacja Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”), a także adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych oraz organizacje pozarządowe.

W trakcie wizyty delegacja wzięła udział w otwartym, także dla mediów, spotkaniu z europosłami Komisji LIBE Parlamentu Europejskiego (Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych).

Delegacja przeprowadziła również rozmowy z sędziami z ENCJ (Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa), adwokatami skupionymi w CCBE (Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy); a także z Prezesem i sędziami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

W ostatnim dniu wizyty delegacja spotkała się z Pierwszym Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem oraz z Verą Jourovą – Komisarz UE ds. Sprawiedliwości.

Zasadniczym celem wizyty było poznanie sposobu funkcjonowania instytucji europejskich, dyskusja na temat wspólnych wartości oraz ich urzeczywistniania w państwach członkowskich.

Po spotkaniu, Pierwszy Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans na jednym z komunikatorów internetowych zamieścił następujący wpis:

„Today I met a group of judges and lawyers from #Poland to hear their views with regard to the #RuleOfLaw in their county. I welcome such discussions, it is the European way. For Polish judges are European judges, and the EU institutions are also their institutions. — Frans Timmermans (@TimmermansEU) 23 marca 2018”

"Dziś spotkałem się z sędziami i prawnikami z Polski, aby wysłuchać ich opinii w sprawie praworządności w ich kraju. Z zadowoleniem przyjmuję takie dyskusje. To europejski sposób postępowania. Polscy sędziowie to sędziowie europejscy, a instytucje unijne to również ich instytucje".

Wizyta została odnotowana także przez media krajowe.

list anonimowego sędziego z Turcji

Moi drodzy

Chciałbym coś wam przekazać:

Ponieważ wielu sędziów zostało zwolnionych z więzienia, teraz wszyscy wiedzą, co się dzieje poza Turcją. I ostatnie oświadczenie EAJ tak szybko rozeszło się między nimi.

Są bardzo zaskoczeni ogromnym stałym wsparciem

Czytaj więcej...

Oświadczenie AEAJ EAJ Medel i Judges for Judges w przededniu spotkania przywódców UE-Turcja w Warnie

Oświadczenie w przededniu spotkania przywódców UE-Turcja w Warnie

Europa, 22 marca 2018 r

Wszyscy w Europie zdają sobie sprawę, że w Turcji zatrzymano 150 dziennikarzy i że większość z nich nie ma pojęcia, jakie są im stawiane zarzuty. Wszystkie zapadłe dotychczas wyroki zasadniczo sprzeczne są z prawem i zasadami, które stanowią (wspólną) podstawę prawa europejskiego.

Ponadto ponad 25% wszystkich tureckich sędziów i prokuratorów - ponad 3000 osób również zostało tymczasowo aresztowanych.

Czytaj więcej...

Sprostowanie informacji zawartych w artykule "Już 40 sędziów odeszło ze stowarzyszenia Iustitia"

W artykule redaktor Agaty Łukaszewicz zamieszczonym w "Rzeczpospolitej" w dniu 21 marca 2018 roku pod tytułem „Już 40 sędziów odeszło ze stowarzyszenia Iustitia” podano nieprawdziwą informację, jakoby w 2018 roku rezygnację z członkostwa złożyło około 30–40 sędziów. Podobną nieprawdziwą tezę o masowych odejściach z Iustitii z powodu krytyki przez stowarzyszenie polityki Ministerstwa Sprawiedliwości od wielu miesięcy usiłują przedstawiać sędziowie związani z tym ministerstwem. W rzeczywistości wskazana w artykule liczba osób przestała być członkami stowarzyszenia w okresie ostatniego roku, a nie 3 miesięcy. Wśród nich są m.in. osoby, które zmarły, odeszły z zawodu sędziego, przeszły w stan spoczynku, a także zrezygnowały z członkostwa w Iustitii w reakcji na kandydowanie członków stowarzyszenia do Krajowej Rady Sądownictwa oraz przyjmowanie funkcji po prezesach sądów wyrzuconych faksem przed końcem kadencji przez Ministra Sprawiedliwości. Podkreślić także należy, w tym samym okresie wstąpiło do Iustitii więcej osób niż 40. Oznacza to, że w ostatnim roku, tak jak w wielu poprzednich latach liczba członków Stowarzyszenia Iustitia wzrosła. 

 

Rzecznik prasowy SSP „Iustitia”