Uchwała Forum Współpracy Sędziów w sprawie trybu odwołania prezesów i wiceprezesów sądów

Forum Współpracy Sędziów wyraża sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych w całym kraju. Decyzje podjęte w trybie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku, przekazywane  faksami, bez merytorycznego uzasadnienia, z jednoczesnym medialnym, fałszywym przekazem o słabej jakości pracy odwoływanych osób, nie tylko godzą w wizerunek wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim dezorganizują pracę sędziów i  pracowników sądów, co z kolei zagraża jakości pracy całego wymiaru sprawiedliwości.