Uchwała Rady WPiA Uniwersytetu Śląskiego w sprawie KRS i SN

 

Uchwała

Rady Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego 

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie solidarności ze środowiskiem sędziowskim 

 

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt 4 statutu Uniwersytetu Śląskiego:

 

§ 1

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z troską obserwuje demontaż państwa prawa w Polsce, jaki wprowadzają uchwalone przez Sejm ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Jesteśmy przekonani, że przyjęte w sposób sprzeczny z Konstytucją RP zmiany drastycznie obniżą standard ochrony praw jednostki i postawią nasze państwo poza cywilizacyjnym kręgiem Zachodu.

§ 2

Rada  Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Śląskiego  zwraca  się  z  apelem  do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana dr Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym. Zatroskani o stan praworządności w Polsce prosimy strażnika Konstytucji o wywiązywanie się z powierzonej mu roli.

§ 3

W trudnym dla środowiska sędziowskiego okresie, gdy niezależność i niezawisłość sędziowska są likwidowane i wystawiane na próbę przez władzę wykonawczą, zwracamy się ze słowami solidarności do wszystkich sędziów polskich. Wobec demontażu systemowych gwarancji niezależności, dla sędziów nadszedł czas indywidualnych wyborów i dawania świadectwa przyzwoitości. Jesteśmy przekonani, że polscy sędziowie nie zawiodą społecznego zaufania. Społeczność akademicka będzie wspierać sędziów w tym zadaniu.

 

DZIEKAN

 

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego

  

prof. dr hab. Czesław Martysz