Uchwała Rady WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie KRS i SN