Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 1 grudnia 2017 r.

1 grudnia 2017 r. odbyło się Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Podczas zebrania przyjęto cztery uchwały, których treść przedstawiamy poniżej.