Standardy europejskie co do wyboru sędziów członków krajowych rad sądownictwa

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach medialnymi wypowiedziami niektórych parlamentarzystów, jakoby zgodnie ze standardami europejskimi sędziów członków krajowych rad sądownictwa mieliby wybierać parlamentarzyści

wyjaśniamy, że:

zgodnie ze standardami opracowanymi przez OBWE sędziowie pełniący funkcję członków Krajowej Rady Sądownictwa powinni być wybierani przez władzę sądowniczą (Opinia końcowa dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw – pkt 47),

zgodnie ze standardami opracowanymi przez Radę Europy „nie mniej niż połowę członków takich rad powinni stanowić sędziowie wybierani przez ich przedstawicieli” - pkt 27 „Rekomendacji CM/Rec(2010)12 Rady Europy z 2010 r. w sprawie niezawisłości, odpowiedzialności i efektywności sędziów”.