VI Ogólnopolska Konferencja Państwo a gospodarka

 

 

 

22 listopada 2017r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się VI już edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Państwo a gospodarka”. Tegorocznemu wydarzeniu będzie towarzyszyło hasło „Interes publiczny w prawie gospodarczym”. Organizatorami są Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK w Toruniu oraz Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UMK w Toruniu.

 

 

 Temat konferencji nie jest przypadkowy, bowiem interes publiczny stanowi jedną z najważniejszych klauzul generalnych w systemie polskim. Jest wymieniony w około 540 aktach prawnych, a nadal jest pojęciem bardzo ogólnikowym. Klauzula ta jest przede wszystkim związana z prawem publicznym i stanowi dyrektywę kierowaną do organów publicznych. Organizatorzy pragną stworzyć okazję do zastanowienia się gdzie znajduje się miejsce interesu publicznego w prawie gospodarczym, pokazać jaką rolę pełni w tej gałęzi, w jaki sposób wpływa na interes prywatny i dlaczego ochrona interesu publicznego jest tak ważna dla ustawodawcy.

 Więcej informacji na https://www.facebook.com/events/347496562370737/ oraz na http://www.panstwoagospodarka.umk.pl/konferencja/