Międzynarodowa konferencja stron Memorandum - Porozumienia o Wielostronnej Współpracy,Tbilisi 28-29 kwietnia 2017r.

W dniach 28 - 29 kwietnia 2017 r. w stolicy Gruzji - Tbilisi odbyła się Międzynarodowa Konferencja przedstawicieli stowarzyszeń sędziowskich - stron Memorandum - Porozumienia o Wielostronnej Współpracy  - pod nazwą „Wymiana doświadczeń w zakresie zagadnień ocen sędziów, mediacji i postępowania w sprawach nieletnich” oraz spotkanie stron Memorandum.

Konferencję organizowało Stowarzyszenie Sędziów Gruzji przy wsparciu Najwyższej rady Sadownictwa Gruzji, Niemieckiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy Prawnej IRZ (Die Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit, German Foundation for International Legal Cooperation), Biura Rady Europy w Gruzji (COE), PROLOG, UNDP i EU4Justice. Językami konferencji był język rosyjski, niemiecki oraz angielski. Konferencja służyła wymianie doświadczeń pomiędzy krajami co do zagadnień będących jej przedmiotem.

W konferencji wzięli udział między innymi Prezes Sądu Najwyższego Gruzji prof. Nino Gvenetadze, sekretarz Wyższej Rady Sądownictwa Gruzji - Prezes Stowarzyszenia Sędziów Gruzji Levan Murusidze, Przewodniczący Parlamentu Gruzji Irakli Kobachidze, przedstawiciel Ambasady Niemiec w Gruzji Joachim Hecker, Dyrektor Generalny IRZ Weronika Keller - Engels, Kierownik Biura Rady Europy w Gruzji Krystian Urse, menedżer programu praworządności przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Gruzji attache Peter Denis, kierownik projektu PROLoG w Gruzji Giorgi Chkhenidze oraz ze strony gospodarzy członkowie Wyższej Rady Sądownictwa Gruzji, sędziowie sądów powszechnych Gruzji i przedstawiciele parlamentu Gruzji, Dyrektor Centrum Mediacji - Giorgi Tsertvadze. Obecni byli również sędziowie sądów najwyższych i innych szczebli oraz krajowych rad sądownictwa Ukrainy, Litwy, Kazachstanu, Estonii, Armenii, Mołdawii, Azerbejdżanu, przedstawiciele IRZ, Rady Europy, projektów Unii Europejskiej dla wsparcia reformy wymiaru sprawiedliwości, USAID/PRoLog, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), OBWE.

W pierwszym panelu poświęconym ocenie sędziów referaty wygłosili Prezes Stowarzyszenia Sędziów Republiki Federalnej Niemiec Jens Gniza, przewodniczący Parlamentu Gruzji Irakli Kobakhidze, wymieniony wyżej Levan Murusidze, zastępca przewodniczącego Wyższej Rady Sądownictwa Portugalii, sędzia Sądu Najwyższego Mario Belo Morgado, Prezes Sądu Najwyższego Łotwy Ivars Bickovics, sędzia federalny sędzia Sądu Okręgowego na Okręg Wschodni Virginii, USA Anthony J. Trenga, Przewodniczący Wyższej Rady Sądownictwa Ukrainy Ihor Benedysyuk, przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Mołdawii Ion Druta, i Mariana Pitic - sędziowie Sądu Najwyższego Mołdawii, Prezes Sądu Najwyższego Litwy, Przewodniczący Rady Sędziów Litwy Rimvidas Norkus, oraz członek CCJE, ekspert Rady Europy Gerhard Reissner.

W drugim panelu referaty na temat mediacji sądowej, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów i zalet mediacji wygłosili członek Wyższej Rady Sadownictwa Gruzji Vakhtang Tordia, Jens Gniza, kierownik projektu Unii Europejskiej dla reformy sądownictwa na Ukrainie Dovydas Vitauskas, Przewodniczący Rady Sędziów Kazachstanu Musabek Alimbekov, Prezes Sądu Rejonowego w Tallinie - członek Stowarzyszenia Sędziów Estonii Eerik Meelis, sędzia Sądu Rejonowego we Wrześni - członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Anna Begier, Anthony J. Trenga, Prezydent Stowarzyszenia Sędziów Ukrainy Sędzia Wyższego Sądu Specjalnego Elena Evtushenko, sędzia Wyższego Sądu Administracyjnego Litwy, Przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Litwy Ramunas Gadliauskas, Przewodniczący Rady Sędziów Armenii, Prezes Sądu Regionu Armavir -Hrachik Sargisyan i sędzia Sądu Apelacyjnego w Tbilisi, członek Wyższej Rady Sądownictwa Gruzji Shota Getsadze.

Kolejnego dnia odbył się najkrótszy panel Konferencji, zatytułowany „Cele i zadania postępowania w sprawach nieletnich”, gdzie referaty wygłosiły przewodnicząca Komisji sprawiedliwości parlamentu Gruzji Eka Beselia, sędzia Sądu Grodzkiego w Tbilisi Eka Gabrichidze oraz sędzia Sądu Pierwszej Instancji w Worms, Niemcy - Jörn Müller. 

Przy okazji konferencji odbyło się również posiedzenie upoważnionych przedstawicieli narodowych stowarzyszeń sędziów Armenii, Gruzji, Ukrainy, Kazachstanu i Mołdawii - stron Memorandum - Porozumienia o Wielostronnej Współpracy oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Sędziów Niemieckich w charakterze konsultanta i przedstawiciela Stowarzyszenia Sędziów Azerbejdżanu jako obserwatora. Strony postanowiły między innymi przyjąć na kolejnych corocznych spotkaniach stron Memorandum w charakterze obserwatora Stowarzyszenie Sędziów Litwy, kolejne spotkanie, w 2018 r. odbyć w Kazachstanie, a w 2019 r. - w Niemczech, zaś Stowarzyszenie Sędziów Gruzji zobowiązało się wdrożyć działanie strony internetowej Memorandum.

 

SSR Anna Begier

Sędzia Sądu Rejonowego

we Wrześni