Fundusz Pomocy, którego środki mają być przeznaczone na udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej sędziom i byłym sędziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

Szanowni Państwo.
Sędziowie Rzeczpospolitej.

Do statutowych celów Fundacji Dom Sędziego Seniora należą integracja środowiska sędziowskiego oraz wspieranie sędziów i byłych sędziów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Realizując te cele utworzyliśmy Fundusz Pomocy, którego środki mają być przeznaczone na udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej sędziom i byłym sędziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Wpłaty na ten cel można dokonywać na utworzone dla tego celu konto Fundacji:
20 1090 1346 0000 0001 4426 7265,
a pomoc ta będzie udzielana w oparciu o postanowienia Regulaminu Funduszu Pomocy (tekst Regulaminu zamieszczony jest na stronie internetowej Fundacji www.domsedziegoseniora.pl).

Chcielibyśmy, jako sędziowie i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, aby osoby związane z naszym środowiskiem, które znalazły się bez swojej winy w sytuacji wymagającej wsparcia, potrzebną pomoc uzyskały.

Serdecznie zapraszamy do wsparcia Funduszu.

Dziękujemy za Waszą ofiarność.

Zarząd Fundacji Dom Sędziego Seniora