Europejski Trybunał Praw Człowiek wstrzymuje działanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej przy SN co do spraw związanych z sędzią Waldemarem Żurkiem

18 października 2022r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w trybie zabezpieczenia – wstrzymał rozpoznanie skarg Prokuratora Generalnego przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, bo zasiadają w niej neo-sędziowie SN. Czyli osoby nominowane przez upolitycznioną, Krajową Radę Sądownictwa (neo-KRS).

To przełomowe zabezpieczenie w sprawie Izby, która orzeka m.in. o ważności wyborów. O co chodzi w tej sprawiie ? 

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył w sprawie sędziego Waldemara Żurka dwie skargi nadzwyczajne (które rozpoznaje właśnie Izba Kontroli) kwestionujące prawomocne, korzystne wyroki zapadłe w jego sprawach. Obie skargi dotyczą prywatnych spraw sędziego Żurka. Pisze o nich OKO.press

https://oko.press/niszczenie-sedziego-zurka-prokuratura-uderza-druga-skarga-do-powolanej-przez-pis-izby-sn/

Co oznacza wydane zabezpieczenie

Trybunał uznał, że Izba Kontroli powołana przez neo-KRS nie spełnia wymogów niezwisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą (zgodnie z art. 6 Konwencji). W związku z tym Izba nie może zająć się żadną ze skarg złożonych przez min. Ziobrę w sprawie sędziego Żurka. Do czasu rozpoznania sprawy przez Trybunał żadna decyzja merytoryczna w żadnej z tych spraw nie może zostać podjęta.

Pełnomocnikami sędziego są:
Sylwia Gregorczyk-Abram
Maria Ejchart-Dubois
@Katarzyna Wiśniewska i Michał Wawrykiewicz. Sprawa prowadzona w ramach
Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

https://oko.press/etpcz-zabezpieczenie-nielegalna-izba-kontroli-nadzwyczajnej-przy-sn/