MS

Apel MS do sędziów w sprawie czwartkowych zebrań

Apel MS do sędziów w sprawie czwartkowych zebrań

Szanuję Państwa prawo do nieskrępowanego wypowiadania się na temat dotyczący Waszych spraw. Jednak proszę, aby zapowiedziane na 20 kwietnia zebrania sędziów odbyły się w sposób, który nie będzie uciążliwy dla obywateli – Łukasz Piebiak.