"Iustitia" Reaktion auf die Worte des Premierministers

Premierminister Morawiecki: Es gab keine Revolution nach 1989. Auf der einen Seite behielten die Kommunisten die reale Macht im Lande. Ich war selbst in den achtziger Jahren mit der brutalen Gewalt des kommunistischen Regimes konfrontiert und habe die gleichen Richter, die gleichen Gesichter in den neunziger Jahren und in den Zweitausender gesehen, tatsächlich an der Spitze der Gerichtshierachie. Im Gerichtswesen, in der Politik, in der Exekutive – sogar heute, wenn man die Lebensläufe der Vorstandsvorsitzende der größten privaten Firmen sich anschaut, dann kommen sie aus der Zeit des Kommunismus. Die reichsten 100 Leute in Polen, wahrscheinlich 90% oder 80% von ihnen sind Offiziere der Staatssicherheit, die manchmal brutal meine Brüder aus den achtziger Jahren ermordet haben oder mit den Genossen in der kommunistischen Partei kollaborierten.

 

Es ist unverständlich, wie man die Richter mit der Welt der Wirtschaft und den 100 reichsten Menschen in Verbindung bringen kann. Der Oberste Gerichtshof (OGH) war nach 1990 die Institution, die am stärksten durchleuchtet wurde. Im Jahre 1990 wurden per Beschluss die Kadenz aller Richter des OGHs beendet, die in der Zeit des Kommunismus berufen wurden. An ihrer Stelle wurden neue Richter unter Mitwirkung des neu begründeten Nationalen Richterrates berufen. Im neuen Gericht gab es nur 22 Richter aus der früheren Amtszeit und zwar die bestens angesehenen und nicht kompromittierten Richter (11 von insgesamt 31 blieben in der Zivilkammer, drei von 47 in der Strafkammer, drei von 14 blieben in der Kamer für Verwaltungs-, Arbeits- und Sozialrecht und fünf von 19 blieben in der Kammer für Militärsachen). Das bedeutet, dass 98 Richter (81%) „verifiziert“ wurden. Eine derart gründliche, wirkungsvolle „Verifikation“ hat es in keiner anderen Institution, in keiner Berufsgruppe am Anfang der neunziger Jahre gegeben. Derzeit befindet sich im OGH nur ein Richter, der während des Kriegszustandes Richter war, aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er unehrenhaft gehandelt hat. Man muss auf jeden Fall jeden Richter individuell beurteilen, was die derzeitige Regierung nicht macht. Nach dem neuen Gesetz über den OGH gehen Richter in den vorzeitigen Ruhestand, die bekannt dafür sind, dass sie am legendären Kampf der Polen um die Menschenrechte teilgenommen haben, wie zum Beispiel Richter Stanisław Zabłocki (Verteidiger von Oppositionellen in der Zeit des Kommunismus), Jozef Iwulski (Mitarbeiter der Solidarność an den Gerichten in den achtziger Jahren) und viele andere, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte in Polen einen Namen gemacht haben.

Czytaj więcej...

Kolejne czystki i powołania w sądach

Ministerstwo Sprawiedliwości ponownie oceniło "efektywność pracy sądów".

Funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie przestaje pełnić sędzia Adam Synakiewicz. Nowym prezesem tego sądu zostanie sędzia Rafał Olszewski.

Funkcję prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku przestaje pełnić sędzia Jolanta Górska. Na tę funkcję powołana została sędzia Ewa Felińczak.

Funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Wieliczce przestaje pełnić sędzia Ewa Ługowska. Prezesem tego sądu zostanie sędzia Agata Maniecka Kurotaki

Funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu przestaje pełnić sędzia Ziemowit Czech.  Na to stanowisko powołano sędzię Karolinę Barańską.

 

Prezesem Sądu Okręgowego w Łodzi zostanie sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi Dariusz Limiera. Wcześniej Minister Sprawiedliwości odwołał z tej funkcji sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztofa Kasprzaka.

Prezesem Sądu Okręgowego w Rzeszowie zostanie sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu Rafał Puchalski, który w związku z tym zakończył pracę w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest on również kandydatem na funkcję członka Krajowej Rady Sądownictwa

 

Ponadto z dniem 1 lutego 2018 r. powołano nowych prezesów w sądach rejonowych :

w Kętrzynie – sędzia Tomasz Cichocki,

w Gdyni - sędzia Elżbieta Nawara,

w Choszcznie - sędzia Tomasz Klimczak,

we Włocławku - sędzia Dariusz Braciszewski,

w Opocznie – sędzia Mirosława Makowska.

 

Dziękujemy odwołanym Prezesom Sądów, a nowo powołanym przypominamy, że podstawą prawną ich awansu są przepisy, które stoją w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenie sędziów o rezygnacji z członkostwa w Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie

SSO Agnieszka Włodyga

SSR Anna Sikora-Ciba

SSR Ewa Ługowska

SSR Edyta Żyła

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12 stycznia 2018r.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz przedstawiciele Sądów Rejonowych Okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w związku z odwołaniem w trakcie kadencji sędziego Wojciecha Damaszko ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz sędziego Roberta  Bednarczyka  ze  stanowiska  wiceprezesa  tego  Sądu  wyrażają stanowczy  sprzeciw i dezaprobatę wobec działań Ministra Sprawiedliwości. Forma i sposób odwołania naruszaj elementarne zasady w tym zakresie przede wszystkim poprzez brak merytorycznego uzasadnienia tych decyzji nawet w oficjalnej informacji z dnia 19 grudnia 2017r. zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Godzi to ewidentnie w zasadę jawności życia publicznego i narusza podstawowe reguły kultury prawnej, nadto stoi w oczywistej sprzeczności z deklarowanymi przez władzę zasadami transparentności życia publicznego. Arbitralność tych decyzji i forma ich przekazania stanowią takie naruszenie dobrych obyczajów, przejawem lekceważenia i próbą poniżenia zarówno osób pełniących  funkcje prezesa  i wiceprezesa,  jak również władzy sądowniczej.

Czytaj więcej...

List otwarty Zarządu SSP „Iustitia” do kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, których ma wybrać Sejm

Koledzy Sędziowie,

Każda władza polityczna tworzy dla siebie przestrzeń do rządzenia i sprawowania swojego mandatu jak najdłużej w przyszłości. Obowiązki sędziego, którymi są wymierzanie sprawiedliwości i trwanie na straży prawa, pochodzą od Państwa. Każda władza swoje uprawnienia musi realizować z poszanowaniem Konstytucji, czerpiąc legitymację z jej ponadświatopoglądowego przesłania.

Dziś, w opinii największych autorytetów prawa, władza polityczna wprowadzając nowy kształt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa pogwałciła normy konstytucyjne. Uczyniła to w sposób, który w języku politologów przybrał miano „dyktatury większości”.

Decydując się na kandydowanie do tak formowanego organu jesteście winni społeczeństwu odpowiedź na najważniejsze pytanie, które każdego dnia, przy każdej decyzji otwiera się przed sędzią: Czemu chcecie służyć? W imię jakich wartości chcecie uczynić siebie częścią politycznej machiny, działającej bez respektu dla kultury polskiego parlamentaryzmu i dialogu, wprowadzającej w zakresie KRS rozwiązania, na które nie dał zgody w Konstytucji nasz Naród?

Każdy z nas sędziów, zarówno tych działających w stowarzyszeniach sędziowskich, jak i będących poza nimi, jest przede wszystkim obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Na każdym z nas ciąży powinność jej umacniania i najwyższej dbałości o dobro wspólne. W rocie sędziowskiego ślubowania nie znajdziecie fraz o politycznej uległości i osobistych ambicjach. Znajdziecie w nim uniwersalną rację służby sędziego. Sens ciężkiej, pełnej wyrzeczeń pracy polskich sędziów. Także motywację do wielu ważnych działań społecznych i edukacyjnych, umacniających państwo prawa, jakim jest i ma pozostać nasza Ojczyzna.

Dlatego prosimy Was o ponowne rozważenie swojej decyzji. Prosimy o solidarność z sędziami, którzy w zdecydowanej większości nie zgodzili się wziąć udziału w tej niekonstytucyjnej procedurze. Zważcie na wymowę swojego postępowania – wobec Rzeczpospolitej, społeczeństwa i wartości, których musi strzec prawo: sprawiedliwości, wolności i demokracji. Jeszcze nie jest za późno.

Ponad 99 % sędziów nie zdecydowało się kandydować do nowej KRS

W związku z brakiem oficjalnego potwierdzenia nazwisk osób kandydujących do Krajowej Rady Sądownictwa przypominamy, że w informacjach medialnych (ostatnio rp.pl oraz tvn24.pl) pojawiło się kilkanaście nazwisk. Są to:

1. Paweł Styrna z Sądu Rejonowego w Wieliczce, 2. Rafał Puchalski z Sądu Rejonowego w Jarosławiu (po delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, powołany na Prezesa SO w Rzeszowie i na czas pełnienia tej funkcji delegowany do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie), 3.Teresa Kurcyusz-Furmanik orzekająca w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, 4. Maciej Mitera z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli (po delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, powołany na Prezesa Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście) ; 5. Zbigniew Łupina, sędzia Sądu Rejonowego w Biłgoraju. 6. Leszek Mazur z Sądu Okręgowego w Częstochowie (brat nowego prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach Witolda Mazura), 7. Jarosław Dudzicz, nowy prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., 8. sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, nowa prezes Sądu Okręgowego w Krakowie (i niedawno na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości), 9. Joanna Kołodziej-Michałowicz z Sądu Rejonowego w Słupsku (żona nowego prezesa SO w Słupsku), 10. Marek Jaskulski z Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, 11. Maciej Nawacki, nowy prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, 12. płk Mariusz Lewiński, sędzia wojskowy, 13. Jędrzej Kondek, z Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie. 14. Mariusz Witkowski, nowy prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, 15. Ewa Łąpińska, sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie, 16. Dariusz Drajewicz, nowy wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, 17. Robert Pelewicz z Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, 18. Grzegorz Furmankiewicz z Sądu Rejonowego w Jaśle.

Jak wydać  większość kandydatów to prezesi powołani przez Ministra Sprawiedliwości w trybie art. 17 ustawy z lipca 2017r. o zmianie Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, rodzina takiego prezesa oraz osoby obecnie lub niedawno zatrudnione w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Podsumowując, na około 10 tysięcy sędziów tylko kilkunastu z nich zignorowało apele środowiska o powstrzymanie się od takich zachować. Ponad 99 % sędziów w Polsce nie zdecydowało się kandydować do obecnej Krajowej Rady Sądownictwa.

Publikacje prasowe

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ma wyraźną kompetencję traktatową do oceny działania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS albo Trybunał) z 27 lutego 2017 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses).

 

Na sędziego rejonowego przypada średnio 995,8 sprawy

Dane nie obejmują spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

 

 

"Biała księga" Morawieckiego. Gdzie rząd mówi prawdę, a gdzie nie?

Premier Morawiecki przedstawił w Brukseli "białą księgę" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądów. Punkt po punkcie dziennikarze sprawdzają, gdzie rząd napisał prawdę, a gdzie się od niej oddala.

 

 

Radio i telewizja

Sejm wybrał nowych sędziów do KRS. "Bojkot się nie udał"

Szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, znalazła się grupa sędziów, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa – ocenił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Puls Trójki, 6 marca 2018r.