Kandydaci do KRS i ich pełnomocnicy

1. Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, powołany w 2017 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie i delegowany do Sądu Okręgowego w Warszawie,

zgłoszony do KRS przez Łukasza Kluskę, sędziego Sądu Rejonowego w Pruszkowie, powołanego w 2017 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie, który podlega Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie

2. Grzegorz Furmankiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Jaśle,

zgłoszony do KRS przez Marcina Romanowskiego, Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości

3. Jędrzej Kondek, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, powołany w 2017 r. zastępca Przewodniczącego Wydziału,

zgłoszony do KRS przez Marcina Romanowskiego, Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości

4. Teresa Kurcyusz-Furmanik, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,

zgłoszona do KRS przez Szczepana Praxa, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przez Ryszarda Orła, przedstawiciela grupy obywateli

5. Ewa Łąpińska, sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie,

zgłoszona do KRS przez Patrycję Potejko, sędzię Sądu Rejonowego w Jaworznie, córkę Mieczysława Potejko od lipca 2017 r. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie 

6. Leszek Mazur, sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, brat Witolda Mazura powołanego w 2017 r. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach,

zgłoszony do KRS przez Iwonę Łyszczarz-Witecką, sędzię Sądu Rejonowego w Częstochowie

7. Maciej Andrzej Mitera, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli, do 2018 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołany w 2018 r. Prezes Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, który podlega Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie

zgłoszony do KRS przez Dariusza Drajewicza (kandydat do KRS nr 1)

8. Dagmara Pawełczyk-Woicka, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, od 2017 r. wskazana przez Ministra Sprawiedliwości członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, do 2018 r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołana w 2018 r. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie,

zgłoszona do KRS przez Dariusza Pawłyszcze, Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

9. Robert Pelewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, od 2017 r. członek zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości

zgłoszony do KRS przez Barbarę Rzekęć, sędzię Sądu Rejonowego w Przeworsku

10. Rafał Puchalski, sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu, do 2018 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołany w 2018 r. Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie i na ten czas delegowany do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie,

zgłoszony do KRS przez Michała Bukiewicza, sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe, powołanego we wrześniu 2017 r. Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe i jednocześnie delegowanego do Sądu Okręgowego w Warszawie

11. Mariusz Witkowski, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, powołany w 2017 r. Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich,

zgłoszony do KRS przez Katarzynę Król, sędzię Sądu Rejonowego Katowice-Wschód

12. Jarosław Dudzicz, sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach, powołany w listopadzie 2017 r. Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. i delegowany do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.,

zgłoszony do KRS przez Annę Kuśnierz-Milczarek, sędzię Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., powołaną w listopadzie 2017 r. Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

13. Marek Jaskulski, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto,

zgłoszony do KRS przez Daniela Jurkiewicza, sędziego Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

14. Joanna Kołodziej-Michałowicz, sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku,

zgłoszona do KRS przez Andrzeja Michałowicza (mąż), sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku, powołanego w grudniu 2017 r. Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku

15. Zbigniew Stanisław Łupina, sędzia Sądu Rejonowego w Biłgoraju, 

zgłoszony do KRS przez Tadeusza Jodłowskiego, Prezesa Sądu Rejonowego w Biłgoraju

16. Paweł Kazimierz Styrna, sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce, powołany w lutym 2018 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie,

zgłoszony do KRS przez Jakuba Stryrnę

 17. Maciej Nawacki, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, powołany w grudniu 2017 r. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie,

zgłoszony do KRS przez Michała Lasotę, sędziego Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, powołanego w styczniu 2018 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

18. Mariusz Lewiński, sędzia w stanie spoczynku byłego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie,

zgłoszony przez przedstawiciela grupy obywateli Adama Słomkę

 

Wiceprezesi i Prezesi Sądów, sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, członkowie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych, członkowie zespołów powołanych przez Ministra Sprawiedliwości - wszyscy są podlegli lub zależni od Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego

Zbigniew Ziobro powołał prezesów w 10 z 11 sądów apelacyjnych w Polsce

Od początku objęcia funkcji Ministra Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro korzystając z uprzednio obowiązujących procedur czy też z rozwiązań, jakie uzyskał na podstawie specustawy z 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych powołał prezesów w dziesięciu sądach apelacyjnych w Polsce. Dla przypomnienia, takich sądów jest raptem jedenaście. Poniżej prezesi sądów apelacyjnych z datami ich powołania (wytłuszczono prezesów wprowadzonych na stanowiska przez Zbigniewa Ziobro):

1. Sąd Apelacyjny w Białymstoku -  prezes SSA Piotr Sławomir Niedzielak (powołany 20.03.2017r.)

2. Sąd Apelacyjny w Gdańsku - prezes SSA Jacek Grela (powołany 21.09.2017r., wcześniej wiceprezes od 1.04.2016)

3. Sąd Apelacyjny w Katowicach - prezes SSA Witold Mazur (powołany 10.11.2017r.)

4. Sąd Apelacyjny w Krakowie - prezes SSA Rafał Dzyr (powołany 1.07.2017r.)

5. Sąd Apelacyjny w Łodzi - prezes SSA Tomasz Szabelski (powołany 11.01.2017) 

6. Sąd Apelacyjny w Poznaniu - prezes SSA Andrzej Daczyński (powołany 04.05.2017)

7. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie - prezes SSA Marek Klimczak (powołany 12.10.2016)

8. Sąd Apelacyjny w Szczecinie - prezes SSA Beata Górska (powołana 11.01.2018)

9. Sąd Apelacyjny w Warszawie - prezes SSA Beata Waś (powołana 6.07.2016)

10. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - prezes SSO Konrad Wytrykowski (powołany 19.12.2017)

i jedyny niepowołany przez Ministra Z. Ziobro:

11. Sąd Apelacyjny w Lublinie - prezes SSA Krzysztof Szewczak (powołany 7.12.2014)

Ostatecznie 130 prezesów i wiceprezesów zostało odwołanych przez Ministra Sprawiedliwości w trybie spec ustawy z lipca 2017 roku

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, realizując swoje nadzwyczajne uprawnienia nadane art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, odwołał przed upływem ustawowo określonych kadencji wskazanych prezesów i wiceprezesów sądów, którzy zostali zastąpieni przez wymienione niżej osoby. Z uwagi na dynamikę zmian dane te mogą być niepełne. Będziemy je uzupełniać na bieżąco (stan na 2.02.2018 z uwzględnieniem odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2018r., której pełna treść znajduje się poniżej listy zmian). 

Poniżej pełna lista zmian

Czytaj więcej...

Uchwały sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie

UCHWAŁA     Nr 1

Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z głębokim zaniepokojeniem przyjmuje budzące zasadnicze zastrzeżenia natury konstytucyjnej przepisy ustaw o Krajowej Radzie  Sądownictwa, o ustroju Sądów Powszechnych i Sądzie Najwyższym. Konstytucja RP jasno stanowi w art. 173, że „Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz". Zmiany przywołanych ustaw naruszają tę regułę oraz podstawową zasadę ustrojową  wyrażoną w art. 10 Konstytucji, mówiącym o tym, że ustrój Polski opiera się na trójpodziale i równowadze władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Każda  z władz powinna zatem dysponować takimi instrumentami, które pozwalają jej powstrzymać i hamować działania pozostałych. Zasada check and balance jest

Czytaj więcej...

Sędziowie Toruńsko-Włocławskiego Oddziału Iustitii krytykują sposób odwołania Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku Jolanty Górskiej

Uchwała zebrania członków toruńsko - włocławskiego Oddziału SSP Iustitia podjęta na zebraniu we Włocławku w dniu 8 lutego 2018 roku

 

Wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę wobec odwołania przez Ministra Sprawiedliwości w trakcie kadencji Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku Pani Sędzi Jolanty Górskiej.

Sprzeciwiamy się wydaniu tej decyzji w sposób arbitralny, bez przesłanek natury merytorycznej i bez podania uzasadnienia. Działanie takie godzi w zasadę trójpodziału władz określoną w art. 10 Konstytucji RP i zasadę niezależności sądów wskazaną w art. 173 Konstytucji RP. 

Czytaj więcej...

Czystki kadrowe w Sądzie Rejonowym dla m. stołecznego Warszawa

Na kilka dni przed końcem ustawowego terminu wynikającego z ustawy z 12 lipca 2017r. o zmianie Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych - doszło do czystki kadrowej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy. Minister Sprawiedliwości odwołał bowiem prezesa i wiceprezesów tego sądu, a na ich miejsce powołał swojego prezesa Maksymiliana Wesołowskiego, do niedawna delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dziękujemy odwołanym Prezesom Sądów, a nowo powołanym przypominamy, że podstawą prawną ich awansu są przepisy, które stoją w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Publikacje prasowe

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ma wyraźną kompetencję traktatową do oceny działania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS albo Trybunał) z 27 lutego 2017 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses).

 

Na sędziego rejonowego przypada średnio 995,8 sprawy

Dane nie obejmują spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

 

 

"Biała księga" Morawieckiego. Gdzie rząd mówi prawdę, a gdzie nie?

Premier Morawiecki przedstawił w Brukseli "białą księgę" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądów. Punkt po punkcie dziennikarze sprawdzają, gdzie rząd napisał prawdę, a gdzie się od niej oddala.

 

 

Radio i telewizja

Sejm wybrał nowych sędziów do KRS. "Bojkot się nie udał"

Szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, znalazła się grupa sędziów, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa – ocenił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Puls Trójki, 6 marca 2018r.