Uchwała Sędziów Apelacji Gdańskiej w sprawie destrukcyjnej polityki informacyjnej dot. sądów

UCHWAŁA Nr 4

z 1 marca 2018 r.

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec nieprawdziwej i destrukcyjnej polityki informacyjnej dotyczącej funkcjonowania sądów w Polsce.

Nie zgadzamy się również na represyjne działania w stosunku do sędziów wydających „niewłaściwe” – zdaniem władzy – orzeczenia, a także na dowolną, nietransparentną i dyskryminującą praktykę nieprzedłużania możliwości orzekania przez sędziów.

Czytaj więcej...

Uchwała Sędziów Apelacji Gdańskiej w sprawie KRS

UCHWAŁA Nr 2

z 1 marca 2018 r.

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej

w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa

Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej wyrażają kategoryczny sprzeciw wobec sposobu wybierania członków Krajowej Rady Sądownictwa w części składającej się z sędziów, będącego konsekwencją przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.3).

Czytaj więcej...

Uchwała Sędziów Apelacji Gdańskiej w sprawie przerywania kadencji Prezesów i Wiceprezesów Sądów

UCHWAŁA Nr 1

z 1 marca 2018 r.

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej

dotycząca przerwania kadencji Prezesów i Wiceprezesów Sądów

Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej składają podziękowania wszystkim Prezesom i Wiceprezesom Sądów, którzy w okresie od 12 sierpnia 2017 r. do 12 lutego 2018 r. zostali odwołani z pełnionych funkcji na zasadach wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1452). 

Czytaj więcej...

Uchwały Sędziów z okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

UCHWAŁA ZGROMADZENIA SĘDZIÓW OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO

W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 20 LUTEGO 2018 R.

 

Qui tacet, consentire videtur- kto milczy, ten przyzwala.

 

  1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, w związku z wejściem w życie naruszających Konstytucję przepisów ustaw o Krajowej Radzie  Sądownictwa, o Ustroju Sądów Powszechnych i o Sądzie Najwyższym apeluje do wszystkich sędziów, aby pamiętając o ciążącym na nich z mocy art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożonego ślubowania obowiązku wierności Rzeczypospolitej Polskiej i stania na straży prawa, swoją postawą nie legitymizowali wprowadzanych przez władzę wykonawczą przepisów naruszających fundamenty demokratycznego państwa prawa oraz pozostawali niezawiśli w swoim orzecznictwie.

Czytaj więcej...

Uchwały Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie ustaw zmieniających sądownictwo, sytuacji kobiet po 60 roku życia oraz postulatów płacowych pracowników sądów

Uchwała nr 1

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim krytycznie ocenia ostatnie nowelizacje Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz ustaw o Krajowej Radzie  Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, uznając je za sprzeczne z Konstytucją RP i zasadami demokratycznego państwa prawa. W szczególności za niekonstytucyjne uznać należy przerwanie kadencji I Prezes Sądu Najwyższego i członków KRS, sposób powoływania sędziów - członków KRS, oraz wyeliminowanie udziału sędziów w procesie odwoływania i powoływania prezesów sądów powszechnych. Wskazane zmiany prowadzą do nadania władzy wykonawczej i ustawodawczej pozycji dominującej nad sądami i podważają zasady ustroju Rzeczpospolitej Polskiej poprzez naruszenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ma wyraźną kompetencję traktatową do oceny działania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS albo Trybunał) z 27 lutego 2017 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses).

 

Na sędziego rejonowego przypada średnio 995,8 sprawy

Dane nie obejmują spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

 

 

"Biała księga" Morawieckiego. Gdzie rząd mówi prawdę, a gdzie nie?

Premier Morawiecki przedstawił w Brukseli "białą księgę" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądów. Punkt po punkcie dziennikarze sprawdzają, gdzie rząd napisał prawdę, a gdzie się od niej oddala.

 

 

Radio i telewizja

Sejm wybrał nowych sędziów do KRS. "Bojkot się nie udał"

Szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, znalazła się grupa sędziów, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa – ocenił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Puls Trójki, 6 marca 2018r.