Uchwały wewnątrzorganizacyjne i kompetencyjne XIV Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 15 listopada 2009 r.

     Uchwały podjęte zostały w związku z rezygnacją z funkcji Prezes Stowarzyszenia Ireny Kamińskiej, Wiceprezes Stowarzyszenia Katarzyny Gonery oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia: Anny Korwin Piotrowskiej i Doroty Marszałkowskiej, a także w związku z otrzymaniem absolutorium przez Wiceprezesa ds. Organizacyjnych Stowarzyszenia Macieja Strączyńskiego, Wiceprezes ds. Finansowych Stowarzyszenia Jolantę Korwin-Piotrowską oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia: Łukasza Piebiaka, Jacka Przyguckiego, Bartłomieja Przymusińskiego i Rafała Puchalskiego. 

  

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 3 XIV Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 15 listopada 2009 r. w sprawie awansów poziomych

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o uznanie i szanowanie decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, nadających sędziom awanse poziome, a także o zaprzestanie podejmowania działań zmierzających do deprecjonowania powyższych decyzji i uznania ich za niebyłe.

 

Czytaj więcej...

Sprostowanie Rzecznika Prasowego "Iustitii"

Czytaj więcej...

Komunikat prasowy

     W dniach 13-15 listopada 2009 r. odbyło się sprawozdawcze Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP Iustitia. W drugim dniu obrad gośćmi byli Przewodniczący KRS sędzia Stanisław Dąbrowski oraz Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski i jego współpracownicy. Dyskusja dotyczyła zmian w Prawie o ustroju powszechnych oraz statusu sędziego. Minister pozytywnie ocenił efekty prac Stowarzyszenia przedstawione na konferencji „Sąd dla obywatela", a zebrani zaapelowali do Ministra o uwzględnienie opinii Stowarzyszenia w pracach nad zmianą Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz o podjęcie dyskusji nad statusem sędziego. Minister zapewnił zebranych, że zostanie utworzony zespół roboczy, w ramach którego będą prowadzone konsultacje ze Stowarzyszeniem.

Czytaj więcej...

Komunikat prasowy z 31 października 2009 r. w sprawie u.s.p.

     

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl