Uchwała Oddziału "Iustitii" w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 stycznia 2010 r.

My jako członkowie SSP IUSTITIA Oddział w Gorzowie Wlkp. Pragniemy wyrazić stanowczy sprzeciw co do planowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformy sądownictwa przez likwidację tzw. małych sadów. Jak dotąd tylko i wyłącznie są to informacje na zasadzie pogłoski a jakakolwiek próba dowiedzenia się o konkretach planowanych likwidacji spotyka się z odmową ze strony urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy zwykle wówczas „nabierają wody w usta". Co pewien czas atmosfera niepewności podsycana jest przez wypowiedzi urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, publikowane w prasie, którzy wskazują na konieczność reformy sądownictwa, która ma wyrażać się również w likwidacji małych sądów. Wskazywanie parytetów w postaci liczby sędziów jest sztucznym wskaźnikiem, bo jak dotąd padały już różne liczby, np. likwidacja sądów z obsadą do 5 sędziów, do 7 sędziów, do 10 sędziów. Ta okoliczność również nie pozwala na stwierdzenie, że projekt reformy jest rzeczą przemyślaną przez obecnych decydentów.

 

Czytaj więcej...

Uchwała Oddziału "Iustitii" w Toruniu z dnia 7 stycznia 2010 r.

W związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA", które będzie miało charakter wyborczy, Oddział w Toruniu, zrzeszający sędziów z okręgów sądów okręgowych w Toruniu i Włocławku wyraża nadzieję, że odbędzie się ono w duchu dbałości o jedność środowiska sędziowskiego, reprezentowanego przez nasze Stowarzyszenie. Tylko jedność i konsolidacja środowiska pozwoli nam skutecznie występować w obronie praw sędziów i odpowiedniego poszanowania dla władzy sądowniczej, którą sprawują Sądy.

           

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Lublinie z dnia 7 stycznia 2010 r.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Lublinie z niepokojem stwierdza, iż nadal podejmowane są działania zmierzające do deprecjacji sądów i sędziów. Ministerstwo Sprawiedliwości, wkrótce pozbawione możliwości wpływu na prokuraturę, prowadzi prace zmierzające do zwiększenia swojego nadzoru nad sądami i sędziami, z naruszeniem konstytucyjnych zasad ich niezależności i niezawisłości. Przejawem tego jest nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, forsowana wbrew negatywnym opiniom nie tylko sędziów, ale również teoretyków prawa i Rady Legislacyjnej.

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 28 listopada 2009 r.

     Członkowie Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA" z żalem, ale i ze zrozumieniem, przyjęli decyzję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pani Ireny Kamińskiej oraz członków Zarządu Pani Katarzyny Gonery, Pani Doroty Marszałkowskiej i Pani Anny Korwin-Piotrowskiej o rezygnacji z udziału w dalszej pracy Zarządu Stowarzyszenia. Decyzji niewątpliwie trudnej, jednakże naszym zdaniem koniecznej, dla uzmysłowienia sporej części członków Stowarzyszenia, że sędziowie mają prawo i wręcz obowiązek posiadać i wyrażać własne zdanie o metodach i sposobach dochodzenia do celów, które niewątpliwie są wspólne całemu środowisku sędziowskiemu. Decyzji, którą należy odczytać jako brak zgody na krytykowanie wielu szeregowych członków Stowarzyszenia i niektórych członków Zarządu, w tym Pani Prezes Ireny Kamińskiej „za wszelką cenę" i przypisywanie im ewidentnie złych intencji zmierzających do działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości. Decyzji odważnej i wbrew głosom wyrażanym na XIV Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów Oddziałów w Zegrzu, mającej na celu przede wszystkim dobro Stowarzyszenia, gdy uwzględni się choćby osobisty wkład ustępujących członków Zarządu w pracach nad projektem ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Rzeszowie z dnia 18 listopada 2009 roku

     W trakcie XIV Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", które odbyło się w dniach 13-15 listopada 2009 roku w Zegrzu, zrezygnowała z Funkcji Prezesa Zarządu Pani Sędzia Irena Kamińska. Na Zebraniu tym zrezygnowały również z piastowania swoich funkcji w Zarządzie Pani Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oraz Pani Sędzia Dorota Marszałkowska. Dwa dni wcześniej tj. w dniu 12 listopada 2009r. zrezygnowała z funkcji Członka Zarządu Pani Sędzia Katarzyna Gonera.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl