Edukacyjna działalność "Iustitii" w Kielcach

"Świadomy swoich praw obywatel" - edukacja prawna w Świętokrzyskiem

     Oddział "Iustitii" w Kielcach w ramach działań edukacyjnych przystąpił do programu edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel", który realizowany jest w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach średnich na terenie Kielc, Skarżyska-Kamiennej, Końskich, Jędrzejowa, Staszowa i Pińczowa.

     Program powstał przy współpracy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Aktualnie do programu przystąpiło także Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" Oddział w Kielcach. Była to inicjatywa własna kieleckiego oddziału, nie poprzedzona żadną inspiracją ze strony przedstawicieli "nadzoru administracyjnego". 

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2011 roku

     1. Zebranie Członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział we Wrocławiu popiera w pełni Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie godnego wynagrodzenia sędziów oraz uposażenia sędziów w stanie spoczynku gwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż są one zabezpieczeniem niezawisłości sędziowskiej, a zatem stanowią prawidłową realizację prawa obywatela do sądu, oraz Opinię Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 listopada 2011 roku w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 12 grudnia 2011 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów z Okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku w całości popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 listopada 2011 r. zawierające opinie w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, Uchwałę Nr 7/11 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 listopada 2011 r, oraz Uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia l grudnia 2011 r.

Czytaj więcej...

Komunikat po spotkaniu przygotowawczym „Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości"

W dniu 10 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z przedstawicielami innych organizacji zawodowych poświęcone realizacji projektu „Okrągłego Stołu dla Sądownictwa i Prokuratury". Reprezentowane na nim były następujące podmioty: Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad Vocem". Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów.

więcej

Spotkania przedstawicieli Zarządu SSP "Iustitia" z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego i Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu 9 grudnia 2011 r. członkowie zarządu SSP „Iustitia" Anna Adamska-Gallant i Jacek Przygucki spotkali się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, panem sędzią Stanisławem Dąbrowskim oraz z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, panem sędzią Antonim Górskim.

Celem obu spotkań było przedstawienie inicjatywy „Okrągłego Stołu dla Sądownictwa", jako forum merytorycznej debaty nad pozycją władzy sądowniczej w Polsce. Jej wynikiem będzie przygotowanie przy udziale przedstawicieli środowisk prawniczych, nauki, władz publicznych oraz organizacji pozarządowych całościowej koncepcji tego, jak powinna funkcjonować władza sądownicza w Polsce.

więcej

Uchwała zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 r. do Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

     Od wielu lat systematycznie wzrasta liczba spraw wpływających do sądów, a wpływ na to ma zarówno zmieniająca się sytuacja gospodarcza jak i ciągłe, często nieprzemyślane, zmiany ustawodawcze skutkujące poszerzaniem kognicji sądów o kolejne kategorie spraw (wymagające rozpoznania przez sąd).

     Wzrostowi liczby spraw nie towarzyszy jednak adekwatny wzrost nakładów na sądownictwo, zaś podstawowym sposobem radzenia sobie z coraz większym wpływem nowych spraw jest nakłanianie sędziów do wzmożenia wysiłku i zwiększenia wydajności pracy ponad ludzkie możliwości.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl